BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zachowywanie treści stron przez użytkowników internetu
Saving the Content of Web Pages by Internet Users
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 391-399, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Internet
Internet
Note
summ.
Abstract
Deklarowane w badaniu zachowania studentów są bardzo różne, nie można dostrzec jednego schematu dominujących zachowań. Najczęstsze działanie w celu zapamiętania strony lub artykułu internetowego to wykonanie kopii na własnym komputerze lub innym nośniku. Jednak niektóre wskazane preferencje poszczególnych osób są wręcz całkowicie odmienne. Szczególnie interesujące obserwacje dotyczą drukowania zawartości stron. W tym wypadku istotną rolę pełni czynnik ekonomiczny, częściej drukowały te osoby, które miały możliwość darmowego drukowania, korzystając z zasobów w swojej pracy. Można domniemywać, że gdyby więcej respondentów miało dostęp do taniego drukowania, liczba osób wykonujących to działanie byłaby większa. Wydaje się więc, że dla użytkowników dokumenty wydrukowane są wygodne do przechowywania i późniejszego wykorzystania.(fragment tekstu)

The purpose of the study presented in this paper was to examine the behavior of internet users when saving information found on a web page for the future use. Although the most popular action taken is to make a copy on a disk or other electronic medium, the significant percentage of respondents prints interesting content, particularly if it does not require to pay for it. On the other hand, some answerers do not take any action assuming that they can always find the content again(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Computer, internet and telecommunication, w: OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing 2011
 2. Górczyńska M.: Społeczeństwo informacyjne a korzystanie z edukacyjnych zasobów informacyjnych internetu,
 3. Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie,procesy, red. C. Hales, B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
 4. Grzywińska-Rąpca M.: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez studentów,
 5. Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Monografie i Opracowania 551, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
 6. Oldham W.: Biuro bez papieru - koniec mitu, czyli papier najlepszym przyjacielem człowieka w erze cyfrowej, "Przegląd Papierniczy" 2006, nr 2.
 7. Polak P.: Internet and Traditional Information Sources - a Survey of Usage by Polish and Turkish Students, w: Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2011, red. P. Kommers, P. Isaias, IADIS Press, Avila 2011
 8. Polak D., Polak P.: Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i Internetu w pozyskiwaniu informacji przez studentów Szkoły Głównej Handlowej, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Ekonomiczne Problemy Usług 57, Zeszyty Naukowe 597, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010
 9. Polańska K.: Modelowa koncepcja kultury informatycznej społeczeństwa,
 10. Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, red. L.H. Haber, Wydawnictwa AGH, Kraków 2004
 11. Prymak T.: Sposoby podejmowania przez studentów działań autoedukacyjnych, "E-mentor" 2010, nr 1(33).
 12. Sellen A.J., Harper R.H.R.: The myth of the paperless office, MIT Press, Cambridge 2002
 13. Tomkiewicz M.: Biura bez papieru?, "Computerworld Polska", 10.11.2009.
 14. Wandelt P.: Gdzie te książki elektroniczne, gdzie te biura bez papieru?, "Przegląd Papierniczy" 2009, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu