BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzyńska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Centra zewnętrznej obsługi biznesu i ośrodki usług wspólnych w rozwoju polskiej gospodarki
Bpo/ Ssc Centres As A Development Opportunity For Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 40-49, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Obsługa klienta, Procesy biznesowe, Gospodarka
Customer service, Business processes, Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W krajach zachodnich outsourcing jest integralną częścią wielu przedsiębiorstw. W Polsce natomiast jest postrzegany jako efektywne narzędzie biznesowe, które wpływa na poprawę wydajności, konkurencyjności oraz efektywności. Ułatwia to rozwój gospodarczy każdej firmy bez względu na jej wielkość i prowadzoną działalność. Coraz częściej przedsiębiorstwa zlecają zadania outsourcingowe innym państwom bliskim kulturowo i geograficznie - z krajów Europy Zachodniej do Europy Środkowo-Wschodniej. Z taką sytuacją można się spotkać w Polsce, gdzie lokowane są centra usługowe, w których pracuje się na rzecz klientów głównie z Europy Zachodniej. Wpływ na to mają zasoby i jakość siły roboczej, w tym wykształcenie kadry, koszty prowadzenia działalności gospodarczej, klimat inwestycyjny, stan infrastruktury oraz jakość życia. (fragment tekstu)

Often it is a company strategic decision to outsource some of its service functions to external Business Process Outsourcing (BPO) centres or Shared Service Centres (SSC). Outsourcing skills, technologies and personnel may considerably improve the operational effectiveness by allowing the business to focus on their core competencies. Popularity of the concept of BPO and SSC provokes many questions.What is BPO and SSC? Why Centers are located in Poland? What are the benefits of locating Centers in Poland? In this article the author will attempt to answer these questions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciesielska D., Offshoring usług wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 2. Cook M., Outsourcing funkcji personalnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 3. Europa Środkowo-Wschodnia atrakcyjna dla inwestycji BPO i SSC, Colliers International, 17.02.2010, http://www.muratorplus.pl (01.2012).
 4. Gajewski Ł., Centra usług wspólnych po polsku, "Outsourcing Magazine" nr 1, 01.01.2011.
 5. Jezierska K., Geneza powstania BPO w Polsce część I, 2011, http://www.outsourcingportal.pl/ (10.2011).
 6. Keraney A.T., Top Countries for outsourcing stworzonegoprzez A.T. Kearney, http://www.businessweek.com/ (10.2011).
 7. Manikowska J., BPO/SSC, http://www.paiz.gov.pl/ (10.2011).
 8. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polska - kraj o  najwyższej liczbie studentów,http://www.exporter.pl/ (10.2011).
 9. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca SA, Kraków 2008.
 10. http://www.arvato.pl.
 11. http://www.exporter.pl.
 12. http://gospodarka.gazeta.pl.
 13. http://infosysbpoeurope.eu.
 14. http://www.paiz.gov.pl.
 15. http://www.sas.com/.
 16. http://www.sap.com.
 17. http://newsroom.electrolux.com.
 18. http://www.um.lublin.pl.
 19. http://pl.wikipedia.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu