BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulbaczewska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Kubicki Robert (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Udział turystów zagranicznych w turystyce uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego
The share of foreign tourists in the tourist resort of zachodniopomorskie voivodship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 247-259, tabl., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Ruch turystyczny, Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna
Tourist movement, Health resort, Health tourism
Note
summ.
Abstract
Na wstępie w artykule scharakteryzowano bazę noclegową oraz natężenie ruchu turystycznego w zakładach uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego na tle Polski w latach 2005-2010. Głównym celem artykułu jest analiza udziału turystów zagranicznych w turystyce uzdrowiskowej województwa. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane statystyczne z Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz Banku Danych Lokalnych GUS.(fragment tekstu)

This article aims to analyze the touristic flow of foreign tourists in the health establishments in area of zachodniopomorskie voivodship. The study was conducted on the basis of recorded data on touristic flow in zachodniopomorskie voivodship. It was shown that the health establishments in this region takes the most foreign tourists in Poland, but in 2005-2010 their number was slowly decreasing. Therefore the special action must be taken to promote health tourism in zachodniopomorskie voivodship.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 51.
  2. www.statgov.pl, 11.04.2012
  3. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 74.
  4. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zada-nia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 48-50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu