BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozenberg Leonard (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kieruzel Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Projekty informatyczne typu open source jako źródło danych wykorzystywanych przy ocenie ryzyka
Open Source Projects as a Source of Data Needed in Risk Assessment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 401-406, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Projektowanie baz danych, Ocena ryzyka
Database design, Risk assessment
Note
summ.
Abstract
Artykuł wskazuje na możliwość wykorzystania informacji pochodzących z projektów informatycznych typu open source do oceny ryzyka. Sposób pozyskania i przygotowania danych ma charakter autorski i jest wstępem do oceny ryzyka projektu informatycznego w oparciu o metodę wartości ryzykowanej - VaR (ang. Value at Risk).(fragment tekstu)

The article presents the possibility of using data from Open Source IT projects for risk evaluation. The way of preparing the data was proposed by an author and it is only an introduction to risk assessment based on the Value at Risk method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bałamut T.: Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia NBP, Zeszyt 147,Warszawa 2002
  2. Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Kraków 2000
  3. Collection of Activity Data for SourceForge Projects, Scott Christley and Greg Madey, Technical Report: TR-2005-15, Dept. of Computer Science and Engineering, University of Notre Dame, 2005, October 10
  4. Dowd K.: Beyond Value at Risk. The New science of risk management, Wiley, Chichester 1998.
  5. Jorion P.: Value at Risk: The new benchmark for managing risk, third edition, McGraw-Hill 2007
  6. Sienkiewicz P.: Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów. www.witu.mil.pl/www/biuletyn/zeszyty/20050095p/9.pdf.
  7. SourceForge (2012). http://www.sourceforge.net.
  8. Kieruzel M.: Wartościowa ocena ryzyka projektów informatycznych, praca doktorska, Wydział Informatyki ZUT, Szczecin 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu