BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orfin Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych
Branding on the market of tourist services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 261-270, tabl., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Marka, Rynek usług, Usługi turystyczne, Budowanie marki
Brand, Services market, Tourism services, Brand building
Note
summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany na rynku usług, silna konkurencja czy nieograniczone potrzeby nabywców sprawiają, że działalność podmiotów gospodarczych wymaga ściśle określonych i zaplanowanych zachowań. Postrzeganie przedsiębiorstw i świadczonych przez nie usług przez otoczenie, a szczególnie nabywców, jest jednym z najważniejszych elementów. Stąd budowanie marki, kształtowanie wizerunku podmiotu jest współcześnie obligatoryjne(fragment tekstu)

Article is to attempt to determine the essence of branding in the market of tourist services (example of the entities operating in Poland). The importance of branding is extremely important for companies witch take care of specific competitive position. Developing a brand is a complex and challenging time. As follows from the characteristics of the selected companies, experience, tradition, quality service and customer care are some of the most important messages in the context of building the brand(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995, s. 9.
 2. D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza "So-lidarność", Gdańsk 1991, s. 4.
 3. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2011, s. 114
 4. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 97.
 5. K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki - budowanie, mierzenie i za-rządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 20.
 6. J. Kall, Silna marka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 12.
 7. J. Marconi, Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki, Liber, Warszawa 2002, s. 31.
 8. P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 421.
 9. H. Davidson, Even more offensive marketing, Penguin, Londyn 1997, za: L. de Cherna-tony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 23.
 10. www.qubushotel.com, 9.04.2012.
 11. www.lot.com, 9.04.2012.
 12. www.tui.pl, 9.04.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu