BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane aspekty zastosowania geograficznych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach dostarczających media
Choosen Aspects of Gis Application in Enterprises Providing Media
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 407-415, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Systemy informatyczne, Media, Przedsiębiorstwo
Computer system, Media, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa dostarczające media posiadają swoją specyfikę. Częstokroć konkurencję na rynku ogranicza infrastruktura służąca do obsługi klientów. Jednakże konieczność uwzględniania infrastruktury innych mediów przy projektowaniu własnych sieci powoduje, że wspomniane przedsiębiorstwa są współzależne między sobą na danym terenie i powinny ze sobą współpracować. Jedną z płaszczyzn współpracy powinny być dane przestrzenne, stąd niezbędna jest współpraca w zakresie korzystania z narzędzi GIS. Budowane rozwiązania społecznościowe, takie jak "GIS w chmurze", mogą sprzyjać podjęciu współpracy w zakresie wymiany danych przestrzennych między wspomnianymi przedsiębiorstwami.(fragment tekstu)

Enterprises providing media (e.g. gas-works, electricity provider) are special kinds of organization. One of the most important domains of their activity are creation and management of media providing infrastructure. They use GIS technology for description of the mentioned infrastructure. The paper discusses the level of GIS applications in enterprises providing media. There are eight parameters (e.g. organizational, technical) which allow to present current status of GIS applications. The evaluation was prepared on the basis of materials presented on the 10th conference of ESRI Polska, which was held on October 2012.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Harvey F.: A primer of GIS. Fundamental Geographic and Cartographic Concepts, The Guilford Press, New York-London 2008
  3. Litwin L., Myrda G.: Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Wyd. Helion, Gliwice 2005
  4. Narkiewicz J.: GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wyd. Komunikacji i łączności, Warszawa 2007.
  5. Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Wyd. Placet, Warszawa 2006
  6. Prażmo Ł.: Wybierz najlepszy dla Ciebie model usług i korzystaj z GIS-u w "chmurze", "ArcanaGIS", jesień 2012, ESRI Polska, Warszawa 2012
  7. Stępniak C.: Integracyjna rola przestrzeni informacyjnej w modelowaniu procesów biznesowych, t. I., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.
  8. http://konferencja.esri.pl/materia%C5%82y-konferencyjne - materiały konferencyjne X konferencja ESRI.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu