BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowska-Żeleźnik Anna (Uniwersytet Gdański), Sidorkiewicz Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Identyfikacja usług wybranych produktów turystyki biznesowej ujęcie marketingowe
Identifiying the services of selected business tourism products in the light of marketing theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 283-295, tabl.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi, Turystyka biznesowa, Marketing
Services, Business tourism, Marketing
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja usług konferencji i kongresów, imprez targowo-wystawienniczych oraz wyjazdów motywacyjnych stanowiących produkty turystyki biznesowej, a także ich analiza w świetle wybranych zagadnień teorii marketingu. Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych i doniesień branżowych oraz analizy obserwacji różnego rodzaju biznesowych imprez zbiorowych(fragment tekstu)

The purpose of the article is analysis of the main types of business tourism products in terms of the marketing structure of a service. The article consists of three substantive parts, introduction and conclusions. In the first part, service product is presented. The second part characterizes selected business tourism products. The analytical part of the article is devoted to the identification of the services that create business tourism products. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. T. Levitt, Marketing według Theodore Levitta, Wydawnictwo Helikon, Warszawa 2003.
 2. P. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 7.
 3. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 97.
 4. Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 19.
 5. M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 17.
 6. A. Tokarz, M. Sidorkiewicz, Development of European Union's policy on services, "Service Management" Vol. 1, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, Szczecin 2007, s. 9.
 7. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001, s. 18.
 8. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 17-18.
 9. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 23.
 10. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 69.
 11. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 32.
 12. C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 114.
 13. M. Zdon-Korzeniowska, Jak kreować regionalne produkty turystyczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 148.
 14. P. Motyka, Marketing w biurze podróży, Warszawa 1997, s. 25.
 15. Ekonomiczne podstawy turystyki, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 154.
 16. Marketing. Sposób myślenia i działania, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 178.
 17. G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa-Poznań 2002, s. 31.
 18. W. Gaworecki, Turystyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1997, s. 40.
 19. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 3.
 20. Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 334.
 21. J. Piasta, Współpraca zleceniodawcy z gestorem sal, hotelem, profesjonalnym organizatorem konferencji, w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja, Wybór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego "Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji" w latach 2004-2005, Właściciel majątkowy praw autorskich - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce", Warszawa 2005, publikacja w formie CD.
 22. Proceeding of the 3rd International Congress of Organizers and Technicians USA, publ. nr 185, Bruksela 1963, s. 67, A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa-Wrocław 1985, s. 67.
 23. K. Małachowski, Rola i znaczenie turystyki kongresowej, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-tu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 76.
 24. A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Meeting planning jako narzędzie wspomaga-jące realizację produktów turystyki konferencyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego nr 568, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 16
 25. M. Sidorkiewicz, Turystyczny przemysł wystawienniczy jako nowoczesny instrument przekazu informacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Eko-nomiczne Problemy Turystyki nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 246-247.
 26. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU 2004, nr 223, poz. 2268.
 27. M. Sidorkiewicz, Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 279-280.
 28. K. Celuch, E. Dziedzic, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu