BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Skuteczna motywacja pracowników i jej wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych
Effective motivation of employees and its impact on building competitive advantage in the sector of tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 337-349, tabl.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Motywacja do pracy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Usługi turystyczne
Work motivation, Enterprise competitiveness, Tourism services
Note
summ.
Abstract
Pracownicy za sprawą swoich umiejętności, wiedzy oraz chęci do pracy są czynnikiem, który w ogromnym stopniu wpływa na sukces i przyszłość przedsiębiorstwa, również turystycznego, dlatego zadaniem kadry zarządzającej jest zapewnienie takich warunków oraz atmosfery pracy, które pobudzą pracowników do większego zaangażowania i wydajniejszej pracy. Motywowanie pracowników jest zadaniem niełatwym. Ma to związek z tym, że każdy człowiek jest inny, wyznaje określone wartości, ma inne potrzeby i poglądy. Ponadto współczesne przedsiębiorstwa działają w bardzo turbulentnym otoczeniu, które wymaga od nich dużej elastyczności i ciągłego przeobrażania się. Należy pamiętać jednak, że to właśnie pracownicy, wnosząc do przedsiębiorstwa działającego w sektorze usług turystycznych swoje umiejętności, zdolności, wiedzę, wartości oraz chęci, przyczyniają się do budowania odmienności przedsiębiorstwa i wyróżniają go spośród konkurencji(fragment tekstu)

Employees are the most important resources of tourist enterprise, through their skills, knowledge and zeal to work. Therefore, the task of management is to provide the best conditions and working environment. Through that employees will be stimulate to become more involved and more productive. Motivating employees is not an easy task, because each person is different, confesses specific values, have different needs and views. The diversity and competitive advantage of tourist enterprise depends on abilities, knowledge and values of employees(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Przecławski, Człowiek a turystyka - zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków 1996, s. 10.
 2. Terminologia turystyczna, Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych, World Tourism Organization, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5-7.
 3. Kompendium pilota wycieczek, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2006, s.9.
 4. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Warszawa 2007, s. 50.
 5. A. Tokarz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 22-23.
 6. W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 25.
 7. W. Alejziak, Turystyka w obliczu XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 1999, s. 74-104.
 8. B. Steblik-Wlaźlak, B. Cymańska-Garbowska, Usługi turystyczne, cz. I, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, s. 76.
 9. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 458.
 10. Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007, s. 114.
 11. A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 426.
 12. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 1997, s. 405.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu