BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziomek Joanna (Politechnika Poznańska)
Title
Studenci Politechniki Poznańskiej jako potencjalni klienci szkoleń w formule distance learning
Students of Poznan University of Technology as future customers of workshops in a form of distance learning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 691-700, tab.,rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Zdalne nauczanie, Nauczanie
e-learning, Teaching
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach w Polsce, jak i w całej Europie rozwijana jest koncepcja społeczeństwa świadomie korzystającego z wiedzy. Wiedzy zarówno wykorzystywanej w życiu prywatnymjak i w życiu zawodowym. Na rynkujest bardzo zróżnicowana tematyka takich form kształcenia. Można wybrać również różne modele ich prowadzenia. Od kilku lat coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

The article discusses issues concerning distance learning among students of Poznan University of Technology. Marketing research was done to check if they are possible future customers to such forms of education. Forms of distance learning are essential in the education of today's youth because of the role of communication online.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badzińska E.: Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa 2011.
  2. Czarkowski J.J.: E-learning dla dorosłych, Difin, Warszawa 2012.
  3. Hyla M.: Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  4. Penkowska G.: Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010.
  5. Stecyk A.: Abc eLearningu. System LAMS - learning activity management system, Difin, Warszawa 2008.
  6. Śliwerski B.: Wstęp do wydania polskiego, w: Komunikacja codzienna w pedagogice, red. H. Retter, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu