BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorkowski Jędrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Dałek Mateusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Problem przeciążenia informacyjnego a integracja systemów informatycznych
The Problem of Information Overload and Integration of it Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 439-448, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Systemy informatyczne, Integracja systemów
Computer system, Systems integration
Note
summ.
Abstract
Liczne badania, w tym przytoczone w artykule, pokazują, że w ostatnich latach istotnym problemem dla kadry zarządzającej stało przeciążenie informacyjne. Wynika ono z jednej strony z rosnącego zapotrzebowania na informacje, z drugiej z rosnącej ilości dostępnych danych oraz ich niewystarczającej jakości. Prowadzi to do sytuacji, w której nie ma możliwości wybrania i przetworzenia dostępnych istotnych danych i w konsekwencji przeprowadzenia odpowiedniego wnioskowania w celu podejmowania decyzji zarządczych.(fragment tekstu)

The problem of information overload is very important for the management of modern enterprises. This is due to increased usage of information technology. The purpose of the paper is to present the capabilities of information systems, particularly the problems of data integration, as an answer to the information overload. The problem was discussed for integrated ERP systems and decision support systems based on data warehouse.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accenture: Managers Say the Majority of Information Obtained for Their Work Is Useless, Accenture Survey Finds, 2007, http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?article_id=4484
 2. de Alwis S.M., Higgins S.E.: Information as a tool for management decision making: a case study of Singapore, "Information Research" 2001, nr 1/7.
 3. Butcher H.: Meeting managers' information needs, London 1998.
 4. Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000.
 5. Edmunds A., Morris A.: The problem of information overload in business organizations: a review of the literature, "International Journal of Information Management"2000, nr 1/20
 6. Gantz J.F. et al.: The Expanding Digital Universe, IDC White Paper, 2007.
 7. Inmon W.H.: Building the Data Warehouse, Wiley Computer Publishing, New York 2005.
 8. Kimball R., Ross M: The Data Warehouse Toolkit, Wiley Computer Publishing,New York 2002.
 9. Komputerowe wspomaganie biznesu, red. A. Nowicki, Placet, Warszawa 2006.
 10. Negash S.: Business Intelligence, "Communications of the Association for Information Systems" 2004, nr 13.
 11. Reuters: Glued to the Screen: an investigation into information addiction worldwide, 1997, za: http://www.zdnet.com/data-overload-causing-addiction-reuters-3002067297/.
 12. Stępniak C.: Przedsiębiorstwo jako środowisko systemu informacyjnego,
 13. Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002
 14. Wieczorkowski J.: Metody adaptacji oprogramowania standardowego na potrzeby użytkownika - podstawy klasyfikacji i analizy,
 15. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 19/2009, red. A. Sobczak, A. Kobyliński, B. Czarnacka-Chrobot, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
 16. Wieczorkowski J., Polak P.: Customization of Software Packages - Technology and Business Process Perspectives, w: Proceedings of the IADIS International Conference Information Systems, International Association for Development of the Information Society, M.B. Nunes, P. Isaías, P. Powell (ed.), IADIS Press, Porto 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu