BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przenajkowska Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Procesy integracyjne na europejskim rynku usług płatniczych w świetle badań empirycznych
Integration Processes on the European Payment Services Market in the Light of Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 417-425, wykr., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Dyrektywa PSD, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Rynek usług bankowych, Płatności masowe, Integracja finansowa
PSD directives, Single Euro Payments Area (SEPA), Banking services market, Mass payments, Financial integration
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł bada wpływ zmian zachodzących na europejskim rynku płatniczym na funkcjonowanie sektora bankowego. Badania zostały przeprowadzone w bankach komercyjnych działających w Unii Europejskiej (w 15 krajach). Autorzy przygotowali kwestionariusz ankietowy i opracowali wyniki w zakresie problematyki innowacji płatniczych oraz dwóch europejskich programów integracyjnych: Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (ang. Single Euro Payment Area - SEPA) oraz Dyrektywy o usługach płatniczych (ang. Payment Services Directive - PSD). Największe korzyści z migracji do SEPA powinny osiągnąć duże korporacje, ponieważ będą miały możliwość zintegrowania swoich działań płatniczych w wielu krajach. Zyskają one także na rosnącej konkurencji między bankami na rynku europejskim. Natomiast banki zostały zidentyfikowane jako instytucje, które bezpośrednio w niewielkim stopniu skorzystają z wdrożenia SEPA. Jednak SEPA powinna mieć raczej pozytywny wpływ na konkurencyjność banków w Unii Europejskiej.(fragment tekstu)

The paper presents the results of a survey research concerning the development of payment services market. The survey was carried out among 15 European countries. It was showed that SEPA program implementation is an important challenge for European banking sector. The effects of the SEPA and Payment Services Directive implementation were also evaluated. The main beneficiaries of the payment market integration processes were identified. The paper also presents the reasons for introducing new regulations of the SEPA End Date as well as expected impact of this regulation on the competitiveness of European payment services market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J.: Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, "Materiały i Studia" 2012, nr 265, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
  2. Spath D., Praeg C.-P., Korge G., Peeters B., Polasik M., Przenajkowska K.: European Trend Survey - Banks and Future 2012. Trends and Developments in the European Payments Market, Fraunhofer Verlag, 2012.
  3. Ward M.: EMV card payments - An update, "Information Security Technical Report" 2006, Vol. 11, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu