BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Aneta (Politechnika Częstochowska)
Title
Pakiet g@rch jako ekonometryczno-informatyczne narzędzie wykorzystywane do pomiaru ryzyka akcji
G@Rch Software as an Econometric-Informatic Tool Used for The Measurement of Shares Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 449-459, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Informatyka, Ryzyko, Akcje, Pomiar ryzyka
Information science, Risk, Shares, Risk measures
Note
summ.
Abstract
Oszacowane w pakiecie G@RCH miary ryzyka mogą być przydatne do przeprowadzenia analizy porównawczej efektywności inwestycji w akcje spółek giełdowych, a dodatkowo zapoznają praktyków rynku finansowego z nowoczesnym narzędziem ekonometryczno-informatycznym, jakim jest pakiet G@RCH. Warto podkreślił, iż pakiet G@RCH zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs wyposażony w rolowane menu, jak również przydatne w analizie ryzyka inwestycyjnego funkcje graficzne (wykres wariancji warunkowej procesu czy oszacowanych w próbie i poza nią wartości VaR). Dodatkowo użytkownik tego pakietu może korzystać z dostępnych poprzez interfejs graficzny OxMetrics funkcji graficznych. Warto również podkreślić, iż oprogramowanie to może zostać wykorzystane w procesie nauczania ekonometrii finansowej, gdyż umożliwia zaprezentowanie studentom praktycznych aspektów użycia wybranych metod ekonometrycznych do analizy danych pochodzących z różnych segmentów rynku finansowego.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to present the possibilities of using the econometric software G@RCH in the measurement of the risk associated with investing in shares of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 01.01.2009- 31.10.2012. G@RCH software allows users to estimate risk measures such as Value at Risk and Expected Shortfall, and additionally provides some back-testing procedures,e.g.: Dynamic Quantile Test or Failure Rate Test in order to verify the accuracy of VaR estimates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienno􀄞ci i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 2. Doornik J.A.: An Introduction to OxMetrics 6 - A Software System for Data Analysis and Forecasting, Timberlake Consultant Ltd., London 2005.
 3. Engle R., Manganelli S.: CAViaR: conditional autoregressive Value at Risk by regressions quantiles, Mimeo, Department of Economics, San Diego 2002, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.199.3591&rep=rep1&type=pdf
 4. Giot P., Laurent S.: Market Risk in Commodity Markets: A VaR Approach, "Energy Economics" 2003, nr 5.
 5. Jorion P.: Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill, New York 2000.
 6. Laurent S.: Estimating and Forecasting ARCH Models Using G@RCH, Timberlake Consultants Ltd., London 2009.
 7. Scaillet O: Nonparametric Estimation and Sensitivity Analysis of Expected Shortfall, Mimeo, University Catholique de Louvain, 2000, http://www.istfin.eco.usi.ch/ seminar-papers-Scailletshfall.pdf
 8. Skrodzka W.: Metody oceny pomiaru wartości zagrożonej w warunkach wzmożonej niestabilności rynków finansowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3, Gdańsk 2009.
 9. Trzpiot G.: Wybrane modele oceny ryzyka. Podejście nieklasyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 10. Tsay R.S.: Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons Inc., New Jersey 2005.
 11. Włodarczyk A: OPF Investment Policy in Poland and Risk Measurement Methodology in the Period of Financial Markets Destabilization,
 12. Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych, red. A. Włodarczyk, Sekcja Wydawn. WZ PCzęst., Częstochowa 2011.
 13. www.gpwinfostrefa.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu