BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszczak Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Specyfika usług świadczonych na rynku KEP
Some aspects of companies behavior to contemporary challenges on KEP market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 481-494, tabl.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Rynek usług, Usługi kurierskie, Usługi pocztowe
Services market, Courier services, Postal services
Note
summ.
Abstract
Współcześnie celem każdej działającej na rynku firmy jest zaspokojenie potrzeb coraz bardziej wymagającego i roszczeniowego klienta. Trudno znaleźć definicję usługi kurierskiej, pocztowej czy logistycznej oraz określić zakres zadań i obowiązków poszczególnych usługodawców, gdyż granica między nimi jest bardzo wąska.(fragment tekstu)

In the paper there is presented connection, similarities and differences between KEP services and logistics service. In addition there is a discussion of the sense of this sharing, because of minimal between their ranges. There are shown selected companies and their behaviors on the market to increasing demands of consumers. Contemporary the biggest challenge for companies, there is quality, time and cost in the last mile - solution to the last stage of delivery, which is required by each consumer segment, also average and business.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Rydzkowski, Usługi logistyczne, IliM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007, s. 10.
  2. Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności, DzU 1995, nr 117, poz. 564 z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, DzU 2003, nr 130, poz. 1188 z późn.
  4. K. Krawczyk, Logistyka. Teoria i praktyka, cz. 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 204.
  5. www.tnt.pl, 10.04.2012.
  6. P. Szreter, Ranking firm logistycznych 2011, "EuroLogistics" 2011, nr 6.
  7. www.dpd.pl, 10.04.2012.
  8. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, wyd. 1, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 400.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu