BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zadora Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Problematyka zarządzania IT w warunkach przetwarzania rozproszonego
It Management in Distributed Computing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 461-470, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Rynek usług informatycznych, Przetwarzanie danych
IT services market, Data processing
Note
summ.
Abstract
Przetwarzanie w chmurze ma duży wpływ na zmiany zachodzące w sferze zarządzania infrastrukturą IT współczesnej organizacji niezależnie od jej potencjału i struktury wewnętrznej. Zmienia optykę postrzegania zasobów IT i stwarza szansę na korzystanie z nich w sposób bardziej efektywny i elastyczny. Otwiera nowe możliwości przed małymi firmami, firmami wirtualnymi albo prowadzącymi działalność o charakterze niszowym oraz takimi, które charakteryzują się okresowym zapotrzebowaniem na zasoby IT.(fragment tekstu)

As a consequence of progress in technology and decrease of the hardware prices the old concepts of distributed computing has become widely known as cloud computing. Cloud computing is the use of computing resources (hardware and software) that are delivered as a service over a network. This model of computing should be carefully analyzed either from the technical and functional point of view or from organizational and social point of view. The ultimate goal of cloud computing is to allow IT to deliver more services more frequently to the business and customers at low cost. Hence it is driving a lot of changes to how applications are developed and delivered and how IT services are provided. Using cloud services, is not an all or nothing scenario, so to be successful, IT managers need to develop strategies for blending cloud technology with their existing internal infrastructure. In order to be effective IT management should to collaborate with developers. The IT manager will likely not be building or maintaining server equipment. The future will require managers to be more like business consultants (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Greengard S.: Cloud Computing Transforms IT, http://www.baselinemag.com.
  2. Kuratczyk M.: Enterprise Private Clouds, "Software Developers Journal" 2010, nr 2.
  3. Niziołek A.: Podróż w chmury, "Computerworld Polska" 2011, nr 8/924.
  4. Piotrowski D.: Cloud w małej i średniej firmie, "Computerworld Guide" 2010,nr 42/910.
  5. http://www.isof.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu