BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zoleński Wojciech (Politechnika Śląska)
Title
Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
Selected Models of Interactive Decision Support Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 471-479, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Przedsiębiorstwo, Procesy biznesowe, Informatyka
Enterprises, Business processes, Information science
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę procesów biznesowych i zadań realizowanych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Znaczna część zadań powinna być realizowana zgodnie z ustalonymi procedurami. W poszczególnych przypadkach różny może być ich stopień złożoności, szczegółowości i jednoznaczności. W artykule przedstawiono różne modele komputerowego wspomagania działań proceduralnych. W realizacji tych zadań może znaleźć zastosowanie hipertekstowy system informacji oraz regułowy system ekspertowy(fragment tekstu)

The paper discussed the general characteristics of business processes and tasks realised in mechanical engineering industry enterprises. A significant part of business processes should be realised according to established procedures. In particular cases, there may be a different level of complexity, detail and clarity of these processes. The author presents different models of computer-aided procedural actions. The realisation of these tasks and processes the hypertext information system and the rule-based expert system can be applied.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2007.
  2. Dohn K., Gumiński A., Zoleński W.: Assumptions for the creation of a system supporting knowledge management in an enterprises of mechanical engineering industry,Konferencja Naukowa "Information Systems in Management", SGGW,Warszawa 2011
  3. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006
  4. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1981
  5. Zoleński W.: Narzędzia wspomagające tworzenie systemów eksperckich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt nr 15, Gliwice 2003
  6. Zoleński W.: Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt nr 41, Gliwice 2007
  7. Zoleński W.: Symulowanie procesów o złożonej strukturze logicznej,
  8. Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją, red. A. Karbownik, Politechnika Śląska 2008
  9. Zoleński W.: Wybrane modele interaktywnych systemów wspomagania decyzji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu