BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Rydz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady
Evolution Of The Farm Advisory System Of The European Union In The Last Decade
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 104-116, rys.,tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Doradztwo, Doradztwo rolnicze, System doradczy
Consultancy, Agricultural advisory, Advisory system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne systemy doradztwa rolniczego krajów Unii Europejskiej ukształtowały ewolucyjne przemiany i przekształcenia instytucjonalne dokonane w ostatnich dziesięcioleciach. Ewolucja systemu doradztwa rolniczego miała indywidualny przebieg w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co spowodowało ukształtowanie różnych form systemu doradztwa - od państwowego, przez półpaństwowy, aż do prywatnego. Zmiany te z jednej strony były odpowiedzią na potrzeby rolników, z drugiej zaś wynikały ze specyfiki i możliwości budżetowych danego kraju. W ogólnym ujęciu, doradztwo jest działalnością zmierzającą do optymalnego rozwiązywania rodzących się problemów. Doradztwo (ang. extension or advisory) wiąże się z czynnością praktyczną - doradzaniem, które jest zdarzeniem społecznym polegającym na doraźnym działaniu udoskonalającym zachowanie jednostek lub grup, przez udział doradzającego (doradcy) w rozwiązywaniu problemów osób, którym się doradza, problemów dostrzeżonych nie tyle przez te osoby lub grupy, ile przez doradzającego.(fragment tekstu)

Modern farm advisory systems of the European Union countries were formed under the influence of evolutionary change and institutional transformations which have been made in the recent decades. The evolution of the farm advisory system had a unique course in different countries which resulted in shaping different forms of the advisory system from public, through semi-public to private. The aim of this study is to confirm that the farmers from the most industrialized countries eagerly use the instruments of common agricultural policy in the field of advisory services. It is widely assumed that the proper use of the farm advisory system affects the effectiveness of agricultural production in a specific country, sector or specific trade. The result of the con-ducted analysis is a thesis that highly developed countries of the Western Europe have been using various forms of agricultural production support for years, including all instruments related to the farm advisory system which favours their agricultural development. The authors put the programs, types, amount and the use of the funds intended for the farm advisory system in selected countries of the European Union to statistical and economic analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dorofiejczuk-Poradny J., Zawisza S., Ewolucja systemów wsparcia doradczego na świecie - od doradztwa państwowego do prywatnych usług doradczych, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1/2011.
  2. Kania J., Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 2/11.
  3. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Ministerstwo Rol-nictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2011.
  4. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M., Prawodawstwo unijne w zakresie kształtowania systemów doradztwa rolniczego, w: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 2/11.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782 z 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698 z 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73 z 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej.
  8. Zawisza S., Procesy komunikacji w doradztwie. Teoria i badania empiryczne, Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu