BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Standaryzacja kosztów usług publicznych w zakresie edukacji
Standardization Of The Cost Of Public Services In The Field Of Education
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 133-145, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Usługi publiczne, Edukacja
Local government units, Public services, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) to istotny segment usług sektora finansów publicznych. Zakres i jakość ich realizacji jest m.in. determinowana wysokością zadłużenia samorządów lokalnych. O ile w 2009 roku tylko 17 polskich jednostek samorządowych miało długi przekraczające 60% ich dochodów, o tyle w 2010 roku było już ich 70 (w tym w 17 urzędach zadłużenie przekraczało dopuszczalny poziom nawet po wyeliminowaniu zobowiązań na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych). Z kolei w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku do-chody samorządów wzrosły co prawda o 8,6%, ale jednocześnie o 7,7% zwiększył się poziom ich zadłużenia. Nie może więc dziwić fakt, że Ministerstwo Finansów (MF) podjęło kroki zmierzające do zapobiegania nadmiernemu zadłużaniu przez samorządy. Opracowano projekt ustawy ograniczającej łączny dopuszczalny deficyt samorządów, tzw. regułę wydatkową dla JST. Zgodnie z regułą wydatkową dla sektora samorządowego deficyt JST w 2012 roku nie będzie mógł być wyższy niż 10 mld zł; w 2013 roku limit ten zaplanowano w wysokości 9 mld zł, a począwszy od 2014 roku będzie on wynosił 8 mld zł.(abstrakt oryginalny)

The fact of indebtedness of local self-government units requires that a standard cost of public services is determined. This article is an attempt at determining the stan-dard cost of education services run by local selfgovernment. I chose this kind of public service because of its high share in local government budget spending. The issue is ap-proached in the light of the current form of financial support for local self-government by the Ministry of Finance (lists of indices to compare the financial situation of a local selfgovernment unit with that of another unit), as well as possible future support in case local selfgovernment units implement task budget.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Kowalska I., School Resource Utilization Study, raport - Bank Światowy, Warszawa 2000.
  3. Kowalska I., Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
  4. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu