BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolski Dariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Leśnik Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Grafy społeczne w pozyskiwaniu wiedzy
Social Graphs In Acquiring Knowledge
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 34-41, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Graf społeczny, Wiedza
Social graph, Knowledge
Note
summ.
Abstract
Pozyskiwanie wiedzy jest jednym z procesów składających się na zarządzanie wiedzą w organizacjach. Może być realizowane na różne sposoby i z wykorzystaniem wielu narzędzi. Jednym z nich mogą być grafy społeczne, które umożliwiają graficzne przedstawienie sieci komunikacji istniejącej w danej firmie czy instytucji. Omówienie tego zagadnienia jest celem niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)

The issue of knowledge management has gained considerable importance in recent years. This is due to the fact that we live in a time of enormous development of civilization which carries with it the development of new technologies that affect not only the economy, but also the ordinary citizen. The article presents the possibilities of using social graphs to investigate the relationship between the available data. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  2. http://arnetminer.org
  3. http://chumber.cba.pl/materialy/IV%20rok/VII%20sem/Zarzadzanie%20wiedza/Z W%20-%2002.pdf
  4. http://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment? ui=2&ik=66b4d67f6e& view=att&th=134a34c54ce7b7f7&attid=0.1&disp=safe&zw&sadssc=1&sadnir=1&sadu ie=AG9B_P9bC9f7A1Fp-S6zJheAOFSL&sadet=1326188561545&sads= RRSZoQWc_HD8cOb35el82__mm1E
  5. http://umarketing.pl/2011/09/blog/grafy-sieci-wizualizacje/
  6. http://www.dawid.nazwa.pl/studia/zarz%20wiedza/wyklad2.pdf
  7. http://www.gr8it.pl/blog/media-spolecznosciowe-sieci-spolecznosciowe-i- grafspoleczny/
  8. http://www.kssi.ae.wroc.pl/~mowoc/Dydaktyka/SP/myweb10/W2%20Wiedza%2 0w%20spoleczenstwie%20informacyjnym%20i%20GOW.pdf
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu