BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Renesans badań strumieni informacyjnych
The Renaissance Of The Information Flows Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 62-71, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Badania marketingowe
Information society, Marketing research
Note
summ.
Abstract
Badania ilościowe problematyki społeczeństwa informacyjnego (SI) to obszar immanentnie złożony, wieloaspektowy i dynamiczny. Płynność granic badanej problematyki i jej ciągła zmienność były i są powodem istotnych problemów, począwszy od pierwszych badań aż do dnia dzisiejszego. Pomimo półwiecznej już historii trudno jest stwierdzić istotny postęp w zakresie metodyk czy nowych koncepcji badawczych. Badania współczesne są raczej kontynuacją prac pionierów (rysunek 1). Podstawowe trudności pozostają w większości nadal nierozwiązane. (abstrakt oryginalny)

The Japanese concept of information-flow measurement was practically forgotten. In recent years can be observed a kind of renaissance of this approach. The paper reminds the foundation of the original concept and describes the main, modern researches derived from this approach. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akiyama T., The Continued Growth of Text Information, From an Analysis of Information Flow Censuses Taken during the Past Twenty Years, w: "Keio Communication Review" 2003, No. 25, http://www.mediacom.keio.ac.jp/ publication/ pdf2003/review25/6.pdf (25.10.2009).
 2. Bohn R.E., Short J. E., How Much Information? 2009. Report on American Consumers, Global Information Industry Center University of California, San Diego, La Jolla 2009.
 3. Duff A.S., Information society studies, Routledge Research in Information Technology and Society, Routledge, London 2000.
 4. Dziuba D.T., Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2007.
 5. Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 6. Hensel M., Die Informationsgesellschaft. Neuere Ansaetze zur Analyse eines Schlagwortes, Verlag Reinhard Fischer, Muenchen, 1990.
 7. Hilbert M., Lopez P., The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information, published online 10 February 2011 on "Science Express", DOI, 10.1126/science.1200970.
 8. Hilbert M., Lopez P., Supporting Online Material for The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information, "Science Express", http://www.sciencemag.org/content/suppl/2011/02/08/science.1200970.DC1/Hil b ert-SOM.pdf (25.02.2011).
 9. IDC, The Expanding Digital Universe. A Forecast of Worldwide Information Growth Through 2010, International Data Corporation (IDC), Framingham 2007, http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/expanding-digital-idc- whitepaper. pdf (25.02.2011).
 10. IDC, The Diverse and Exploding Digital Universe. An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011, International Data Corporation (IDC), Framingham 2008, http://www.emc.com/collateral/analyst- reports/diverseexploding- digital-universe.pdf (25.02.2011).
 11. IDC, As the Economy Contracts, the Digital Universe Expands, International Data Corporation (IDC), Framingham 2009, http://www.emc.com/collateral/ leadership/ digital-universe/2009DU_final.pdf (25.02.2011).
 12. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 13. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 14. Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu