BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychała Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Graja-Zwolińska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wlekła Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego. Przykład Rzeczpospolitej Ptasiej
Chosen Determinants of Eco-Tourism Demand. The Case Study Rzeczpospolita Ptasia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 251-264, rys., tab.
Issue title
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Keyword
Ekoturystyka, Popyt turystyczny
Ecotourism, Tourist demand
Note
summ.
Abstract
W Polsce istnieje wiele obszarów dysponujących ogromnym potencjałem w zakresie rozwoju turystyki ekologicznej. Jednym z nich jest gmina Słońsk, gdzie kreowany jest produkt ekoturystyczny pod nazwą Rzeczpospolita Ptasia. W związku z brakiem kompleksowych badań polskiego rynku ekoturystycznego autorki opracowania podjęły próbę określenia specyfiki tego rodzaju popytu na przykładzie odwiedzających Rzeczpospolitą Ptasią.(fragment tekstu)

Price is the most important factor of demand. However, it has not as big influence on consumer behavior of eco-tourists as on other tourists. It results from the fact that eco-tourists income is higher than that of so-called mass tourists. The authors of this paper analyze different factors which influence eco-tourism demand, first of all consumer preferences. Therefore, eco-tourists demand will be always heterogenic, giving opportunities to many specific and exceptional regions in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Weaver, Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality? "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Ithaca, USA, vol. 42, Cornell University 2001.
 2. R.K.Blamey, Principles of Ecotourism, w: The Encyclopedia of Ecotourism, red. D.B. Weaver, Wallingford, UK, CABI Publishing 2003.
 3. D. Diamantis, A. Ladkin, The Links Between Sustainable Tourism and Ecotourism: A definitional and operational perspective, "Journal of Sustainable Tourism" 1999,  Vol. 10, No.2.
 4. S. Blangy, A few concepts and definitions, "Naturopa" 1997, s. 84.
 5. D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
 6. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 7. M. Drzewiecki, Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2009.
 8. S. Graja-Zwolińska, Przestrzeń turystyczna Parku Narodowego "Ujście Warty", Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2010.
 9. I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice 1995.
 10. L. Michałek, Metody badań socjologicznych w usługach turystycznych, w: Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, red. W. Siwiński,  R.D.Tauber, E. Mucha-Szajek, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,  Poznań 2007.
 11. K. Lindberg, Policies for Maximizing Nature Tourism's Ecological and Economic Benefits, World Resources Institute, USA, Washington 1991.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu