BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Title
Zarządzanie informacją w ujęciu systemowym (w oparciu o wymagania normy pn-en iso 9001:2009)
The Management Of Information In System Conception (On Basis Of Requirement Pn-En Iso 9001:2009 Standard)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 72-81, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Informacja
Information
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa powodują konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych uwarunkowań. Wymaga to posiadania informacji umożliwiających aktywne na nie reagowanie. Równocześnie, dla zapewnienia skuteczności realizowanych działań, poszukuje się możliwości ich przepływu. Coraz częściej posiadanie informacji staje się warunkiem uzyskania możliwości funkcjonowania organizacji w konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Możliwość jej pozyskania, a następnie przetworzenia w sposób zapewniający realizację potrzeb zainteresowanych stanowi istotny czynnik nakierunkowujący system zarządzania na zapewnienie sukcesu gospodarczego. Dla uzyskania sukcesu w gospodarce rynkowej konieczne jest, aby informacje charakteryzowały się cechami pozwalającymi na1:  dostarczenie pełnej wiedzy, umożliwiającej podjęcie właściwych decyzji,  zapewnienie adekwatności do potrzeb, tj. by były dostępne w czasie, gdy są potrzebne, a forma umożliwiała efektywne ich wykorzystanie,  śledzenie zmian zachodzących w organizacji oraz wyeliminowanie informacji zbytecznych. (abstrakt oryginalny)

On every stage of the system management structure building the information is an essential of process data. There is a determinant of management in management system basis on requirement of ISO 9001 standard. The information permits functioning of system. Define requirement, which influence on choice necessary resources and improve the effectiveness and efficiency of system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcewicz M., Standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość, w: Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, red. E. Konarzewska- Gubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 2. Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 3. Gajdzik B., Wyciślik A., Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w  zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 4. Górny A., Informacja w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wymagań koncepcji TQM, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, EPU nr 67, Szczecin 2011.
 5. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 6. Gulski B., Ewolucja zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie" 2006, nr 4.
 7. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 8. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2005.
 9. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 10. Mielcarek A., Informacja - wiedza w teoriach ekonomicznych drugiej połowy XX i na początku XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  650, seria, EPU nr 67, Szczecin 2011.
 11. Pigłowski M., Skuteczność i efektywność w normie PN-EN ISO 9004:2009, w: Etyka a jakość i efektywność organizacji, red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.
 12. PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa.
 13. PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie organizacją, PKN, Warszawa 2010.
 14. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 15. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu