BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gumiński Adam (Politechnika Śląska)
Title
System informatyczny wspomagający zarządzanie wiedzą jako istotny element poprawy efektywności zarządzania z ludzkimi w realizacji kontraktów w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn
Information System Supporting Knowledge Management As An Important Item Improving The Effectiveness Of Human Resources Management In The Realization Of Contracts In An Enterprise Of Mechanical Engineering Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 93-100, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Systemy informatyczne, Zarządzanie wiedzą, Efektywność
Computer system, Knowledge management, Effectiveness
Note
summ.
Abstract
Wiedza odgrywa w gospodarce światowej coraz większą rolę i przez wielu badaczy uznawana jest za kluczowy zasób1. W związku z tym efektywne zarządzanie wiedzą stanowi warunek konieczny do zbudowania potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze korzystają z różnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą. Jednak stworzenie spójnej i kompleksowej infrastruktury informatycznej pozwala na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które zazwyczaj wymaga przetwarzania dużej ilości zróżnicowanej informacji. (abstrakt oryginalny)

In the article the analysis was undertaken to determinate functionalities of information system supporting knowledge management to improve human resources management in the realization of contracts in mechanical engineering industry enterprises. The direct effects were identified in the area of human resource management resulting from the implementation of specific functionalities within the above-mentioned system. The diagnosis was made based on questionnaire surveys conducted in selected mechanical engineering industry enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  2. Gumiński A., Zoleński W., Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych, w: Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2011.
  3. Gumiński A., Zoleński W., Wykorzystanie narzędzi informatycznych w  zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, w: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
  4. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  5. Jemielniak D., Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  6. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu