BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszak Celina M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Krytyczne czynniki sukcesu wdrażania zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Critical Success Factors For Implementing Knowledge Management In Small And Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 110-119, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge management, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niejednokrotnie potwierdzono, że wiedza jest ważnym zasobem decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw1. Wymaga ona, jak inne zasoby, odpowiedniego zarządzania. Okazuje się, że wdrożenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Osiągnięcie sukcesu w tym zakresie wymaga nie tylko praktycznego doświadczenia, ale oparcia się na solidnych podstawach metodycznych i sprawdzonych teoriach naukowych. Wydaje się, że teoria krytycznych czynników sukcesu (critical success factors - CSFs) daje dobre podstawy do zidentyfikowania elementów mających zasadniczy wpływ na wdrażanie inicjatyw z zakresu zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to provide the set of the critical success factors (CSFs) for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Existing studies have derived CSFs from large companies' perspectives and have not considered the needs of smaller business. This paper is aimed to bridge this gap. In order to obtain this aim a literature review on knowledge management and CSFs was conducted, as well a qualitative study was performed. A group of 30 persons (academics, consultants and IT specialists ) have participated in the survey. The main findings suggest the most important critical success factors for knowledge management in small and medium enterprises and some differences between large companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asoh D., Belardo S., Neilson R., Knowledge Management, Issues, Challenges and Opportunities for Governments in the New Economy, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on Systems Science 2002.
 2. Chourides P., Longbottom D., Murphy W., Excellence in knowledge Management, an Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures, "Measuring Business Excellence" 2003, Vol. 7, No. 2.
 3. Daniel D.R., Management Information Crises, "Harvard Business Review" 1961, 39 (5).
 4. Davenport T.H., Competing on Analytics, "Harvard Business Review" 2006, Vol. 84, No. 1.
 5. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage what they Know, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 6. Davenport T.H., de Long D.W., Beers M.C., Successful Knowledge Management Projects, "Sloan Management Review" 1998, Vol. 39, No. 2.
 7. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, New York, Harper Business 1993.
 8. Hasanali F., Critical Success Factors of Knowledge Management, w: Knowledge Management Lessons Learned, ed. by M. Koenig and K. Srikantaiahby, Information Today 2003.
 9. Holsapple C.W., Joshi K. D., An Investigation of Factors that Influence the Management of Knowledge in Organizations, "Journal of Strategic Information systems 2000, Vol. 9, No. 2.
 10. Liebowitz J., Suen C.Y., Developing Knowledge Management Metrics for Measuring Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No. 1.
 11. Lim D., Klobas J., Knowledge Management in Small Enterprises, "The Electronic Library 2000, Vol. 18, No. 6.
 12. KMGov, The US Federal Government's Knowledge Management Initiative 2001, http://www.km.govGMU
 13. Nonaka I., Takeuchi H., Knowledge Creating Organizations, Oxford University Press, New York 1995.
 14. Okunoye A., Karsten H., Where the Global Needs the Local, Variation in Enablers in the Knowledge Management Process, "Journal of Global Information Technology Management" 2002, Vol. 5, No. 3.
 15. Olszak C.M., Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Katowicach, Katowice 2007.
 16. Rockart J.F., Chief Executives Define their Own Data Needs, "Harvard Business Review" 1979, No. 2.
 17. Sarvary M., Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review" 1999, No. 41.
 18. Schick A., Frolick M., Ariyachandra T., Competing with BI and Analytics at Monster Worldwide, Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on Systems Science 2010.
 19. Skyrme D., Amidon D., The Knowledge Agenda, "Journal of Knowledge Management" 1997, Vol. 1.
 20. Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit, Practical Techniques for Building a Knowledge Management Systems, Prentice Hall 2000.
 21. Wong K.W., Critical Success Factors for implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises, "Industrial Management & Data Systems" 2005, Vol. 105, No. 2.
 22. Wu J., Business Intelligence, The Transition of Data into Wisdom, DM Direct 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu