BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichy Marcin (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Determinanty decyzji konsumenta na przykładzie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu
Determinants of Consumer Decisions on the Example of Broadband Internet Access
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 287-296, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Usługi internetowe, Społeczeństwo informacyjne
Internet services, Information society
Note
summ.
Abstract
Współczesne strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego opierają się w praktyce na dwóch filarach działań. Z jednej strony sektor administracji państwowej opracowuje zarys i wizję tzw. e-społeczeństwa w perspektywie kolejnych kilku, kilkunastu lat z uwzględnieniem elementów informatyzacji samego państwa na potrzeby obywateli. Z drugiej strony wolny, chociaż regulowany, rynek podaży i popytu kształtuje kierunki rozwoju usług szeroko rozumianej łączności elektronicznej. Dylemat, kto ma decydujące zdanie - państwo czy rynek (?) - chociaż często rozpatrywany w kategoriach akademickiej dyskusji, w rzeczywistości nie ma racji bytu. Żadna strategia dla rynku budowana przez państwo nie znajdzie odzwierciedlenia w rynkowej rzeczywistości, jeżeli nie będzie uwzględniać ekonomicznych mechanizmów zgłaszania popytu przez konsumentów i jego zaspokajania przez producentów usług. Na marginesie warto wspomnieć, że dwoma podstawowymi kryteriami w każdym z takich przypadków jest cena i ilość danego dobra . Idąc dalej, można więc rozważać, kto - skoro nie państwo - ma decydujący wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego: konsument czy dostawca usług?(fragment tekstu)

Development of society to a large extent is connected with broadband services, primarily due to the unique preferences of consumers. For today's consumer the most important criterion of selection is the price, and in the case of Internet access service the criterion of the quality understood as the speed of transfer. In response to these expectations telecommunications companies are able to provide services that faithfully reflect the pricing preferences of consumers. It is difficult at the moment to determine to what extent the criterion of quality is a priority for the provision of these services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, wydanie II zmienione, PWN, Warszawa 1998.
  2. Muszyński J.: Społeczeństwo informacyjne. Przewodnik - leksykon, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2010.
  3. Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R. A., Rudelius W.: Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998.
  4. Szulakowska A.: Analiza cen mobilnego Internetu w Polsce, Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa styczeń 2012.
  5. Warzecki P.: Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce, Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, grudzień 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu