BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Katarzyna (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu)
Title
Synergiczny i partycypacyjny program wspierania klastrów , sieci współpracy oraz promocji eksportu i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Urugwaju
Synergistic and Participatory Program to Support Clusters, Networks and Promotion of Exports and Internationalization of Small and Medium Enterprises (SMES) in Uruguay
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 94, s. 161-176, bibliogr.12 poz., rys., tab.
Issue title
Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój
Keyword
Klastry, Współpraca, Eksport
Business cluster, Cooperation, Export
Note
summ.
Country
Urugwaj
Uruguway
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najlepszych praktyk oraz analiza przydatności programu PACPYMES do wspierania klastrów i sieci współpracy oraz promocji eksportu i internacjonalizacji MŚP. PACPYMES - Program Wsparcia Konkurencyjności oraz Promocji Eksportu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Urugwaju - był wspólnym przedsięwzięciem rządu Urugwaju i K omisji Europejskiej, wypracowanym w latach 2003-2004 i wdrożonym przez Ministerstwo Przemysłu, Energetyki i Hutnictwa Urugwaju oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Montevideo w latach 2006-20102. (fragment tekstu)

Competitiveness and Export Promotion Support to Small and Medium Enterprises in Uruguay (PACPYMES ) was a synergic program aimed to enhance the competitiveness of the Uruguayan economy by strengthening clustering, association mechanisms, export capacity and internationalization of its Small and Medium Enterprises (SMEs). Financed with € 7.5 million by European Union and the Uruguayan Ministry of Industry, Energy and Mining project PACPYMES was implemented in Uruguay during 2006-2009, divided into three main components: clusters, networks and enterprises and contributed to the creation of: -- 7 clusters nationwide that gather more than 5000 entrepreneurs, -- 14 business networks in different sectors, generating new business opportunities for SMEs, -- dozens of partnerships and alliances between private, public, scientific and non-governmental institutions. PACPYMES promoted a participatory methodology of working and supported more than 500 SMEs, by increasing their export capacity and promoting their international activities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Propuesta de Seminario PAC PYMES Aprendizajes desde la experiencia de promoción de cluster desarrollada por PACPYMES para una estrategia de desarrollo, Montevideo 2009.
 2. Darscht P., Al final de un etapa. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa, Montevideo 2009.
 3. European Commission EuropeAid Co-operation Office, Annual Report 2010 on the European Union development and external assistance policies, Bruksela 2010.
 4. Jak stworzyć klaster?, red. W. Szajna, Rzeszów 2011.
 5. Jewtuchowicz A., Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 6. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
 7. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Programa Operativo Global, Montevideo 2006.
 8. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Programa Operativo Anual 1. Montevideo 2006.
 9. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Programa Operativo Anual 2. Montevideo 2007.
 10. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Diagnósticos Participativos del Cluster, Montevideo 2006.
 11. Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (Comisión Europea - Ministerio de Industria, Energía y Minería) Presentaciones varias, Montevideo 2006.
 12. Rivera O., Misión de apoyo al diseño detallado de la metodología de clusterización y su puesta en marcha del proyecto PACPYMES de cooperación CE - Uruguay, Komisja Europejska, maj 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu