BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ładyga Małgorzata (Politechnika Częstochowska)
Title
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako koncepcja wspierania przedsiębiorczości
Academic Incubators of Enterprise as a Concept to Support Entrepreneurship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 129-140, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Inkubatory przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość
Enterprise incubators, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako instytucje wspierające biznesową aktywność młodych ludzi nie tylko na starcie do własnej działalności gospodarczej, ale też służące kształtowaniu cech przedsiębiorczych. Dla udowodnienia tej tezy scharakteryzowano istotę i znaczenie przedsiębiorczości, przedstawiono ideę działania inkubatorów, wykorzystywane formy i instrumenty wsparcia oraz wybrane przykłady projektów realizowanych przez uczelniane inkubatory przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

The article presents the Academic Incubators of Enterprise as an institution supporting the business activity of young people, supporting them not only at the start of their own business, but also shaping entrepreneurial attributes. To prove this thesis, the author characterized the nature and importance of entrepreneurship and presentd the idea of incubators. Author discribed used forms and instruments of support aviable to young entrepreneurs. Examples of projects undertaken by Academic Incubators of Enterprise are also included in this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 2. http://sfbcc.org.pl/Działalność/Kongres_Najlepsze_Zajęcia_z_Przedsiębiorczości/, dostęp 10.04.2012.
 3. Inkubator instrumentem rozwijania przedsiębiorczości studentów, red. S. Jankiewicz, Wydawnictwo SORUS, Poznań 2006.
 4. Jankiewicz S., Lis P., Koncepcja preinkubatora jako instrumentu wspierającego przedsiębiorczość społeczeństwa, w: Inkubator instrumentem rozwijania przedsiębiorczości studentów, red. S. Jankiewicz, Wydawnictwo SORUS, Poznań 2006.
 5. Kapusta F., Przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Wydawnictwo PASSAT, Poznań- Wrocław 2006.
 6. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 7. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
 8. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. www.biznesplany.pl/, dostęp 28.03.2012.
 10. www.najlepsze-zajecia.pl/, dostęp 14.04.2012.
 11. www.parp.gov.pl/files/74/81/106/raport_innowacyjność/pdf.
 12. www.wiadomosci24.pl/artykul/wmiksuj_sie_w_fundusze_europejskie_z_aip_52711. html, dostęp 4.05.2012.
 13. Zasiadły K., Guliński J., Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, Wydawnictwo Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu