BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Przedsiębiorczość korporacyjna Jako podstawa innowacyjności organizacji
Corporate Entrepreneurship As A Basis For Innovativeness Of Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 130-138, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Korporacje, Przedsiębiorstwo, Innowacje w organizacji
Corporation, Enterprises, Innovations in organization
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorczość często uważana jest za cechę właściwą człowiekowi, zaś do osoby odznaczającej się tą cechą stosuje się określenie przedsiębiorca. Tymczasem współczesne wyzwania rozwojowe wymuszają bycie przedsiębiorczymi nie tylko na ludziach, ale także na organizacjach gospodarczych. Dlatego celem opracowania jest przedstawienie istoty przedsiębiorczości korporacyjnej oraz innowacji jako jej przejawu i skutku. W pierwszej części zostaną omówione problemy związane z zakresem pojęcia przedsiębiorczość, w drugiej zaś zostanie przedstawiona koncepcja przedsiębiorczości korporacyjnej oraz dziedzin, w których może się ona przejawiać. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is description of corporate entrepreneurship nature and depiction of innovative activity of the organization as manifestation and result of the entrepreneurship. The first part of the paper is devoted to discussion of the nature of entrepreneurship. The conception of corporate entrepreneurship and its connections with innovative activities is dedicated the second part of the article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumol W.J., Entrepreneurship, productive, unproductive, and destructive, "Journal of Political Economy" 1990, 98 (5).
 2. Churchill N.C., Lewis V.L., The Five Stages of Small Business Growth, w: The Entrepreneurial Venture, Readings selected by W.A. Sahlman, H.H. Stevenson, Harvard Business School Publications, Boston 1992.
 3. Covin J.G., Miles M.P., Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1999, 23 (3).
 4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 5. Gartner W.B., What are we talking about when we talk about entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" 1990, 5.
 6. Gartner W.B., Words lead to deeds, towards an organizational emergence vocabulary, "Journal of Business Venturing" 1993, 8.
 7. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1997.
 9. Ireland R.D., Hitt M.A., Camp S.M., Sexton D.L., Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth, "Academy of Management Executive" 2001, 15 (1).
 10. Jacobson R., The Austrian school of strategy, "Academy of Management Review" 1992, 17 (4).
 11. Kim W.C., Mauborgne R., Creating new market space, "Harvard Business Review" 1999, 77.
 12. Kuratko D.F., Hodgets R.M., Entrepreneurship. A Contemporary Approach, The Dryden Press, Philadelphia-San Diego-New York-Orlando-Toronto-Montreal- London-Sydney-Tokyo 1998.
 13. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, WN PWN, Warszawa 2000.
 14. Leftwich R.H., The Price System & Resource Allocation, The Dryden Press, Hinsdale 1976.
 15. Makadok R., Toward a synthesis of the resources-based and dynamic- capability vies of rent creation, "Strategic Management Journal" 2001, 22 (5).
 16. McGrath R.G., A real options logic for initiating technology positioning investments, "Academy of Management Review" 1997, 22 (4).
 17. Miles M.P., Paul C.W., Wilhite A., Modeling corporate entrepreneurship as rentseeking competition, "Technovation" 2003, 23.
 18. Nogalski B., Przedsiębiorczość - współczesnym wyzwaniem polskiej gospodarki, w: A. Skowronek-Milczarek red., Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.
 19. Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, WN PWN, Warszawa 1995.
 20. Shane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurship as a field of research, "Academy of Management Review" 2000, 25 (1).
 21. Timmons J.A., New Venture Creation, Irvin, Boston 1990.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu