BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kliombka-Jarzyna Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Pracownicy 50+ a społeczeństwo informacyjne - na przykładzie projektów finansowanych w ramach pokl
The 50+ Workers And The Information Society - The Example Of Projects Funded By Pokl
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 159-168, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Praca
Information society, Labour
Note
summ.
Abstract
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na polskim i światowym rynku pracy. Zmieniły się relacje między pracodawcą a pracownikiem, a ciągły rozwój technologiczny sprawia, że od jednostek wymaga się, aby cały czas inwestowały w swój kapitał intelektualny. Jedne z najważniejszych narzędzi, z których korzystają współcześni pracownicy zarówno w celach zawodowych, jaki samorozwoju czy rozrywki, to komputer i Internet. Właściwie coraz trudniej znaleźć zatrudnienie, poza pracą fizyczną, w której obsługa komputera nie była wymogiem koniecznym. Analiza ogłoszeń o pracę zamieszczanych w mediach papierowych i internetowych pokazuje, że umiejętność obsługi komputera jest potrzebna do pracy administracyjnej, w handlu, magazynie czy choćby na stacji obsługi samochodów. Pracownik w XXI wieku funkcjonuje w realiach społeczeństwa informacyjnego. Najważniejsze jego wyznaczniki to błyskawiczny rozwój technologii teleinformatycznych, dostęp do informacji o zasięgu globalnym, nieograniczone możliwości komunikowania się. Pracownik XXI wieku, aby zachować stosowny poziom profesjonalizmu, musi wykształcić w sobie otwartość na nieustanny proces aktualizowania swojej wiedzy oraz kompetencji i uczynić kształcenie ustawiczne stałym elementem swojej ścieżki kariery. (abstrakt oryginalny)

In the introduction the article describes changes in the modern labor market, associated with the demographic and the use of new technologies. The situation of people 50+ is emphasis. There is characterized the way of use of the computer and the internet by these people. In the case study there is described the implementation of training in IT support for this age group. There are identified barriers and factors facilitating the implementation of this type of training and the benefits of people 50+. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Batorski D., Zając J.M., Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci", UPC, Warszawa.
  2. Liwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w  przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2010.
  3. http://www.e.learning.pl// (15.01.2012).
  4. Marshal V.W., Taylor P., Restructuring the lifecourse: work and retirement, w: M.L. Johnson red., The Cambride handbook of age and ageing, Cambridge- London 2005.
  5. Syper-Jędrzejak M., Pracownicy 50+ a społeczeństwo informacyjne - warunki efektywności i wspomaganie doskonalenia zawodowego dojrzałych pracowników.
  6. Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna Wrocław 2004.
  7. Woszczyk P., Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność pracowników 50+ , HRP Spółka jawna Czernecka, Jaszczyński, Łódź 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu