BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Title
Wpływ kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech
The Effect Of Organizational Culture On The Flow Of Knowledge In High-Tech Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 169-176, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Kultura organizacyjna, Wiedza, Przepływ wiedzy
Organisational culture, Knowledge, Knowledge flows
Note
summ.
Abstract
W literaturze przedmiotu poświęcono wiele uwagi różnym typologiom kultur organizacyjnych. Jednak zasadne jest tworzenie typologii uwzględniających konkretne wyzwania stojące przed zarządzaniem lub będących odpowiedzią na. Nowe systemy zarządzania w tym kontekście zarządzanie wiedzą stanowią podstawę do tworzenia kultur organizacyjnych uwzględniających zasoby wiedzy. W artykule autor przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych w latach 2008-2009 na grupie przedsiębiorstw wysokich technologii. Celem badań była ocena wpływu kultury organizacyjnej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech. Czynnik ten poddano szczegółowej analizie z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych. Do testowania hipotez wykorzystano tabele dwudzielcze. (abstrakt oryginalny)

Organizational culture in the context of knowledge management systems is called a culture of knowledge, based on knowledge and culture conducive to the flow. In the article the author presents the results of own tests conducted on a group of high-tech companies. Culture of high trust, based on making relations and on low demand for authority, favors the flow of knowledge in high-tech companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balthazard P.A., Cooke R.A., Organizational Culture and Knowledge Management Success, Assessing The Behavior - Performance Continuum, Hawaii International Conference on System Science 2004.
  2. Czerska M., Zmiana kulturowa organizacji, Difin, Warszawa 2003.
  3. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń 2007.
  4. Mikuła B., Pirtuszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  5. Płoszajski P., Rudolf T., Mierzejewska B., Gajek B., Talaga D., Wróblewski J., Staniec A., Zarządzanie wiedzą w Polsce - bilans doświadczeń, SGH, Warszawa, Konferencja "Kadry", luty 2001.
  6. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, CA, Jossey-Bass, San Francisco 1985.
  7. Touiller J.P., Tomczak P., Dlaczego polskie firmy źle zarządzają wiedzą, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2005.
  8. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu