BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kapitał ludzki jako nośnik wiedzy w przedsiębiorstwach nowej gospodarki
Human Capital As A Carrier Of Knowledge In The New Economy Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 177-185, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Wiedza, Kapitał ludzki
Knowledge, Human capital
Note
summ.
Abstract
Pojęcie Nowa Ekonomia funkcjonuje już od pewnego czasu na rynku, jednak nadal nie jest jeszcze jednoznacznie zdefiniowane. Coraz więcej osób zgadza się jednak z poglądem, że rozwój i rozprzestrzenianie się technologii teleinformatycznych zmieniają w sposób gruntowny teorię i praktykę w takich dziedzinach, jak biznes, zarządzanie, ekonomika i marketing. Może to oznaczać, że Nowa Gospodarka to zespół nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierających się na nowych technologiach informacyjnych i automatyzacji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to highlight the role of people and their knowledge, for the operation of businesses in the New Economy. Accepted assumption that the essence of the New Economy companies is the management of information and knowledge management. However, people are the main carriers of this knowledge in the company, this means that the development of human capital determines the growth of knowledge. The article presents the concept of knowledge worker, professional, which is characterized by a significant level of independence and mobility, and thus illustrated the risk of losing knowledge. Therefore, management is necessary, which will enable the transformation of human capital in structural capital, and thus transforming personal knowledge into knowledge impersonal, belonging to the company. Such perceived knowledge should be the basis of the New Economy companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005,
 2. Bontis N., National Intellectual Capital Index: A United Nations Initiative for the Arab Region, "Journal of Intellectual Capital" 2004, Vol. 5, No. 1.
 3. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, W N PWN, Warszawa 2003.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2000.
 5. Eksir A., Measuring human capital in high-tech defense companies, May 2007, www.weatherhead.case.edu
 6. Fazlagić A., Metody jakościowe w pomiarze kapitału intelektualnego, http://www.egov.pl/
 7. Grudzewski M.W., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 8. Jaruga A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 9. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 10. Koźmiński A.K. , Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 11. Marczuk M., Krótka charakterystyka nowej gospodarki, w: Internet - fenomen społeczeństwa informatycznego, red. T. Zasępa, Wydawnictwo Edycja św. Pawła, Częstochowa 2001.
 12. Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa 2008.
 13. Pocztowski A., Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, W N PWN, Warszawa 2007.
 15. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 16. Remi M., Chlipała P., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwie, w: Kapitał intelektualny, dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2001.
 17. Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, red. K. Perechuda, M. Sobińska, Difin, Warszawa 2008.
 18. Sokołowska A., Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Zarządzanie kapitałem intelektualnym małym przedsiębiorstwem, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 19. Żuk A., Kapitał intelektualny jako czynnik wzrostu konkurencyjności, w: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Skrzypek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu