BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machaczka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy
Organizational Culture As A Development Dimension Of Knowledge Based Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 186-195, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Kultura organizacyjna, Przedsiębiorczość, Wiedza
Organisational culture, Entrepreneurship, Knowledge
Note
summ.
Abstract
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku pojęcie kultury organizacyjnej stało się pojęciem podstawowym. Dzisiaj kultura organizacyjna odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania organizacją. Przed menedżerami stoi więc odpowiedzialne zadanie określenia i uzmysłowienia sobie, a także ludziom pracującym w organizacji o istnieniu kultury, która jest elementem wspomagającym rozwój i nadającym organizacji wyjątkowy charakter oraz unikatowość. Wymiar, jakim jest kultura, staje się dodatkowym elementem przewagi przedsiębiorstwa, która jest trudna do odwzorowania. Staje się w konsekwencji dodatkowym bodźcem stanowiącym podstawę budowania bardziej złożonej i trudniejszej tym samym do skopiowania przewagi konkurencyjnej, czego efektem jest potencjał odniesienia przez przedsiębiorstwo sukcesu. Kultura organizacyjna jest zatem z całą pewnością zasobem strategicznym, a w połączeniu z takimi elementami, jak strategia i struktura, staje się tak zwanym klejem łączącym te elementy, doprowadzając do ich współdziałania. Wiedza, jaką pozyskuje przedsiębiorstwo na temat swojej kultury i możliwości jej wykorzystania, staje się pierwszym krokiem do wprowadzania zmian. (abstrakt oryginalny)

Rapid pace of developments in the competitive world threatens the stability of the companies. Learning to cope with change, developing leadership skills, as well as direct participation in the transformation of a business is a prerequisite for the survival and continued functioning. Article shall attempt to show the role of culture in change management model of knowledge-based businesses. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. de Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
  2. Kotter J.P., Jak przeprowadzić transformację firmy (Leading Change), Helion, Gliwice 2007.
  3. Kotter J.P., Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review, marzec- -kwiecień 1995.
  4. Mirvis P.H., Work in the 20th Century, America's Trends and Tracts, Visions and Values, Economic and Human Developments, Rudi Press, Cambridge 1985.
  5. Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa 2000.
  6. Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., Mc Grath M.R., Profesjonalne zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu