BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machaczka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Znaczenie miękkiego zarządzania w implementacji szczupłej organizacji
The Role Of Soft Management In Lean Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 195-203, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Zarządzanie, Organizacja
Management, Organisation
Note
summ.
Abstract
Przestrzeń, w jakiej funkcjonowały i funkcjonują przedsiębiorstwa, tworzy dla nich konkretne warunki działania. Tworzy ona ich bieżącą rzeczywistość, określając wyzwania, wpływając na ich charakter i formę działania. Współczesne przedsiębiorstwa, można powiedzieć, znajdują się w oku rewolucyjnych przemian. Tradycyjne podstawy sukcesu przedsiębiorstw, które bezsprzecznie dominowały w całej erze przemysłowej, w okresie od końca XIX wieku do połowy lat siedemdziesiątych wieku XX, uległy deprecjacji. Powodzenie działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa w wymiarze tradycyjnym oparte na zdolności przekształcenia nowych rozwiązań technologicznych w zdolności produkcyjne umożliwiające wydajną i masowa produkcję standaryzowanych dóbr dzisiaj już nie przynoszą spodziewanych efektów. Rewolucja końca XX wieku, oparta na rewolucji informacyjno- intelektualnej wzmocnionej w ostatnim okresie o zjawiska kryzysowe, wymusiła w sposób dość drastyczny konieczność rekonfiguracji zasad budowy potencjału rozwoju i konkurowania firm. Dodatkowo ze względu na swoją intensywność i złożoność warunki te powodują, że organizacje tradycyjne nie generują odpowiedniej sprawności działania, tym samym narażając się na nasilenie zjawisk związanych z entropią. abstrakt oryginalny)

Terms of the new economy influenced in a revolutionary way to change the management paradigm. One of the tools for capacity building of enterprises in new conditions is the concept of a lean organization. Article attempts to show the role of the soft elements of management in implementing lean concepts. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aniszewska G., Elastyczność nowych form organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 5.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
  3. Likert J. K., Hoseus M., Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2009.
  4. Lisiński M., Ostrowski B., Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2006.
  5. Ouchi W.G., Theory Z, AVON BOOKS, New York 1981.
  6. Peters T.J., Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa 2000.
  7. Roy M., Audet M., La transformation vers de nouvelles formes d'organisation plus flexibles, un cadre de reference, Revue Internationale de Gestion, Hiver 2003.
  8. Standard C., Davis D., Running Today's Factory. A Proven Strategy for Lean Management, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, Michigan 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu