BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmaszczyk Monika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Zarządzanie kapitałem społecznym z perspektywy polityki szkoleniowej realizowanej w przedsiębiorstwie (na podstawie PPH WAMACO SP. Z O.O.)
Managing Social Capital From The Perspective Of A Training Policy Carried Out In A Company (PPH WAMACO SP. Z O.O.)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 214-223, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Kapitał społeczny, Szkolenia, Zarządzanie
Social capital, Training, Management
Note
summ.
Company
PPH WAMACO SP. Z O.O.
Abstract
Wartość przedsiębiorstwa budowana jest przez różne czynniki. Na jedne z nich organizacja ma wpływ, mogąc nimi sterować, inne pozostają poza jej oddziaływaniem. Wśród nich są te, o których pozyskuje się informacje ze sprawozdań finansowych, jak i te nieobjęte tego typu sprawozdawczością. Przeważającą grupę czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa stanowią jego zasoby niematerialne, często trudne do wyceny i obiektywnej identyfikacji. Zalicza się do nich kapitał społeczny organizacji definiowany przez autorkę jako sieć wzajemnych powiązań i zależności, które występują między uczestnikami przedsiębiorstwa, a sieć tworzona w oparciu o współpracę międzyludzką współprzyczynia się do osiągania celów stojących przed organizacją. (abstrakt oryginalny)

The author's intention was to prove the thesis that employees' knowledge is a deciding factor for the quality of human capital in an enterprise. Educated employees are well prepared for their functions within an organisation. They are perceived as trustworthy, it is easy for them to enter into interpersonal relations, they tend to be less suspicious and more suited for cooperation in comparison with employees whose knowledge is at a low level. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa 2008.
 2. Gerlach R., Zakład pracy jako organizacja ucząca się, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, red. S.M. Kwiatkowski, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa, 2004.
 4. Godlewska-Werner D., Dobre szkolenie - efektowne i efektywne, w: Inwestowanie w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, red. O. Konieczny, R. Schmidtke, WYG International, Katowice 2007.
 5. Sztumski J., Rola wiedzy w kształtowaniu kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny w organizacji i regionie, red. F. Bylok, A. Czarnecka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 6. Karwowski K., Zarządzanie wiedzą. O czynnikach ludzkich w organizacjach, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 7. Kopeć J., Piwowarczyk J., Wybrane instrument rozwoju personelu, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008.
 8. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J., Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 9. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 10. Sopińska A., Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, t. 2, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 11. www.wamaco.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu