BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Pracownicy 50+ w społeczeństwie informacyjnym - warunki efektywności i wspomaganie doskonalenia zawodowego
Workers Aged 50+ In Information Society - Conditions Of Effectiveness And Supporting Professional Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 224-232, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Doskonalenie organizacji, Społeczeństwo informacyjne
Organisation improving, Information society
Note
summ.
Abstract
Sytuacja pracownika w wieku 50+, znajdującego się w dojrzałej fazie kariery, jest niezmiernie złożona. Z jednej strony dysponuje on ogromnym doświadczeniem i wytrenowaną w toku lat pracy umiejętnością rozwiązywania problemów w ramach danej profesji czy środowiska, z drugiej zaś musi zmierzyć się ze stereotypowym postrzeganiem osoby w jego wieku i silną konkurencją ze strony młodych, obeznanych z nowinkami technologicznymi kandydatów na rynku pracy. Część wymogów wobec pracowników w ogóle jest dyktowana specyfiką przemian technologicznych, ekonomicznych i kulturowych, związanych z powstaniem i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of the functioning of workers aged 50+ in the information society. Employees in this age also are subject to lifelong learning, updating knowledge, developing new skills. Effective learning and professional functioning are possible in the mature age. The article focuses on the conditions of effectiveness of the adults learning process, conducted by modern methods and e-learning. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fitogenow M., Starzenie się społeczeństw i starzenie się kompetencji, w: Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, red. M. Znajmiecka- Sikora, B. Kędzierska, E. Roszko, Wydawnictwo Ego, Łódź 2011.
 2. Harwas-Napierała B., Tempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, WN PWN, Warszawa 2002.
 3. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 4. Januszkiewicz K., Praca jako istotny obszar kształtowania jakości życia, w: Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy, red. W. Błaszczyk, K. Januszkiewicz, J. Śmigielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 5. Juszczyk S., Edukacja na odległość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 6. Mikołajczyk K., Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia, "E-mentor" 2011, nr 2 (39), http://www.ementor. edu.pl/ (10.01.2012).
 7. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/ (29.12.2011).
 8. Pisula D., Poradnictwo kariery przez cale życie, Wydawnictwo Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2009.
 9. Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1991.
 10. Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 11. Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, PWP, Kraków 2004.
 12. Suchy S., Kształcenie ustawiczne dorosłych, WN PWN, Warszawa 1980.
 13. Wiktorowicz J., Kołodziejczak-Olczak I., Wieczorek I., Fachowcy 45+. Raport z badania postaw pracodawców wobec pracowników w wieku 45+ w województwie łódzkim, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu