BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorub Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Znaczenie innowacyjnych struktur integracyjnych dla rozwoju gospodarki
Meaning Innovative Structures Of Integration For Development Of Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 235-242, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Model Triple Helix, Rozwój gospodarczy, Integracja gospodarcza
Triple Helix model, Economic development, Economic integration
Note
summ.
Abstract
W obliczu dynamicznie postępujących procesów globalizacji utrzymanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki staje się coraz trudniejszym wyzwaniem, wymagającym gruntownej modyfikacji strategii biznesowych i polityki gospodarczej. Nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw stanowi koncepcja klastrów, które są efektywnym sposobem poszukiwania skutków synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tzw. potrójnej helisy (triple helix), a więc przedsiębiorców, nauki i władz publicznych. Klastering odgrywa szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowacyjności gospodarki, ponieważ we współczesnych modelach procesów innowacyjnych innowacje są traktowane jako produkt współpracy i interakcji między ludźmi oraz organizacjami i ich otoczeniem. (abstrakt oryginalny)

A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion. Greater performance efficiency in companies, higher levels of innovation and increased entrepreneurial activity in the region are among the benefits accruing from the existence of a cluster here. A properly managed cluster is also guarantee for creation of new jobs. The development of integrative linkages is hinged on a multi-faceted support from the local environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza klastrów gospodarczych w województwie lubelskim, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2006.
  2. Bojar E., Bis J., Czynniki zagrażające klasteringowi efektywnemu kreowaniu i funkcjonowaniu klastrów gospodarczych w Polsce. Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
  3. Inicjatywy klastrowe, skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
  4. Kierunki rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o klastry, http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Strony/Kierunki-rozwoju- Wojew%C3%B3dztwa-Podkarpackiego-w-oparciu-o-klastry.aspx
  5. Klastry dają firmom szanse na duże pieniądze z UE, "Dziennik Gazeta Prawna", 17.03.2011 r.
  6. Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach,
  7. http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+in westycje/Klastry
  8. Klastry - w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-wkierunku- konkurencyjnosci-i-rozwoju/
  9. Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009.
  10. Woźniak L., Analiza inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim, Konferencja Naukowa "Inicjatywa klastrowa jako przykład współpracy nauki z biznesem", RARR Rzeszów, 28.03.2011 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu