BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gogolewski Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ren Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Znaczenie wolnych i otwartych standardów dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki elektronicznej
The Importance Of Open Standards For Security And Development Of Digital Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 243-251, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Gospodarka cyfrowa, Standardy technologiczne
Digital economy, Technological standards
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule chcielibyśmy przeanalizować wpływ wolnych i otwartych standardów na gospodarkę elektroniczną. Nasze rozważania przeprowadzimy, przedstawiając różne technologie, których stosowanie, choć czasami wydaje się głęboko uzasadnione, powoduje znaczące ograniczenie działania zasad wolnego rynku czy konkurencji, nie niosiąc z sobą jednocześnie istotnych zalet dla ogółu gospodarki. W trakcie tego rozważania podamy też konkretne przykłady, w których zastosowanie otwartych standardów okazało się bardziej korzystne lub wykorzystanie zamkniętych rozwiązań miało negatywne skutki dla rozwoju ekonomicznego. Przedstawiony problem jest bardzo podobny do sytuacji opisanych przez profesora L. Lessiga, przy czym w tym przypadku jego wpływ na gospodarkę ma dużo większy zakres. (abstrakt oryginalny)

This article analyses the impact of free and open standards on digital economy. We present several technologies, and specific examples of cases where the application of open standards has proven more advantageous or where using closed standards had negative consequences for economic development. It is worth noting that freedom and openness do not by themselves lead to violations of any copyright laws, and their direct consequence is the promotion of better, more efficient, more competitive solutions, which in turn should positively influence economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adobe Type 1 Font Format, partners.adobe.com/public/developer/en/font/ T1_SPEC.PDF
 2. Billington J., Statement of the Librarian of Congress Relating to Section 1201 Rulemaking, 2010
 3. Cox I., Miller M., Bloom J., Fridrich J., Kalker T., Digital Watermarking and Steganography, 2007.
 4. Digital Millennium Copyright Act, H.R.2281, 1997.
 5. Kutyłowski M., Strothmann W., Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, 1999.
 6. Lessig L., Free Culture - How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity, 2004.
 7. Patrizio A., Why the DVD Hack Was a Cinch, Wired, 1999.02.11, www.wired.com/science/discoveries/news/1999/11/32263.
 8. Przybylski P., Stanowisko ZUS na temat możliwości przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych z wykorzystaniem alternatywnych do programu Płatnik programów interfejsowych wytworzonych przez dowolnego producenta, Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 2007.
 9. Pulford G., High Security Mechanical Locks - An Encyclopaedic Reference, 2007.
 10. Schneier B., Applied Cryptography, 1996.
 11. Schneier B., The Futility of Digital Copy Prevention, CRYPTO-GRAM, May 15, 2001 http://cryptome.org/futile-cp.htm
 12. Simpson H.R., Lock Device, US Patent 1667223, 1928.
 13. Stallings W. Network security essentials, applications and standards, 2007.
 14. underhanded.xcott.com
 15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU nr 24, poz. 83, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz. 535, z późn. zm., art. 8 ust. 1.
 17. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU nr 50, poz. 331.
 18. Welch T., High speed data compression and decompression apparatus and method, US Patent 4558302, 1985.
 19. Wels B., Gonggrijp R., Bumping locks, 2005.
 20. www.nosoftwarepatents.org
 21. www.openssl.org
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu