BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Title
Znaczenie portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym
The Role Of Social Networks In The Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 271-278, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Note
summ.
Abstract
W latach 2005-2010 liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wzrosła w Polsce dwukrotnie, z 30% w 2005 roku do 63% w 2010. Dostępność do Internetu w Polsce jest wysoka, mimo iż nadal pozostaje poniżej średniej w krajach Unii Europejskiej, gdzie dostęp do Internetu ma 70% gospodarstw domowych1. Stosowanie Internetu stało się codziennością nie tylko w życiu osób prywatnych, ale także w działalności przedsiębiorstw i administracji publicznej. W konsekwencji możemy mówić o społeczeństwie informacyjnym, w dużym stopniu ukształtowanym przez rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym przez Internet. Internet daje swoim użytkownikom wiele możliwości, pozwalając internautom na przykład na tworzenie wirtualnych społeczności, których celem jest m.in. dzielenie się opiniami, informacjami i wiedzą poprzez przekazywanie treści w różnych formach. Celem referatu jest analiza znaczenia portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym w oparciu o dane o charakterze wtórnym pokazujące rozwój tych serwisów oraz wyniki własnych badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Politechniki Łódzkiej. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to analyze the role of social networks in the information society. The paper presents the reflections based on secondary data which present the development of the social networks in Poland and in Europe and the results of own empirical research conducted among the students of Technical University of Lodz. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dubrawski R., Kiedy upadnie Facebook?, "Gazeta Wyborcza", 4.12.2011, http://komputerwfirmie.gazeta.pl/itbiznes/1,54790,10757513,Kiedy_upadnie_F ace book_.html
 2. Grębosz M., E-konsument a portale społecznościowe, "Handel Wewnętrzny" 2011, wrzesień-październik, cz. 3.
 3. Laskowski M., Problematyka budowy serwisu społecznościowego na przykładzie projektu lokalnego portalu kulturalnego - studium przypadku, "Scientific Bulletin of Chełm", Section of Mathematics and Computer Science 2008, No. 1.
 4. Mazurek-Łopacińska K., Uczestnictwo w portalach społecznościowych w kontekście zmian zachodzących w konsumpcji i stylu życia Polaków, "Handel Wewnętrzny" 2011, wrzesień-październik, cz. 3.
 5. Pliszka S., Popularność serwisów społecznościowych w Europie, http://www.internetstats.pl/index.php/2010/10/popularnosc- serwisowspolecznosciowych- w-europie
 6. Smektała T., Public relations w Internecie, Astrum, Warszawa 2006.
 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
 8. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,55402,10823188,Nk_pl_najmocniejsz a_ polska_marka_uslugowa_w_2011_roku.html.
 9. http://www.internetstandard.pl
 10. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/internauci-najbardziej-angazuja-sie- wportale- spolecznosciowe#.
 11. www.facebook.com.
 12. www.nk.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu