BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Marek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego jako element gospodarki elektronicznej
Real-Time Enterprise As An Element Of E-Commerce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 279-288, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Gospodarka cyfrowa, Przedsiębiorstwo
Digital economy, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Gospodarka elektroniczna połączyła partnerów gospodarczych za pomocą sieci teleinformatycznych. Przyniosła bezprecedensowy przyrost w ilości i szybkości wymienianej informacji, zmieniła kanały komunikacji i wpłynęła na łańcuchy dostaw. Rozwój technologii informatycznych umożliwił również realizację postulowanej od wielu lat idei przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego (real time enterprise - RTE) - organizacji, wewnątrz której informacja jest rozsyłana natychmiast to pojawieniu się jej w dowolnej komórce firmy. Z uwagi m.in. na szybkość działania przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego wydaje się być istotnym elementem gospodarki elektronicznej. (abstrakt oryginalny)

Real-Time Enterprise (RTE) is defined as a zero-latency organization. It processes all information in real-time making its business processes shorten. It seems to become an important element of e-commerce. Homogenous IT system data integration and seamless process flows are foundation for running RTE. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gokhale N., The Secret to Driving ROI in MDM: Get the Business Involved, DM Review, marzec 2007.
  2. Kyte A., The Real-Time Enterprise, Service Oriented, Event Driver, Gartner 2004.
  3. Lam W., Information Systems Integration and Enterprise Application Integration (EAI) Adoption, A Case from Financial Services, "Journal of Information Systems Education", lato 2007.
  4. Martin W., Analytics meets ESA, Enriching Business Processes by Analytics, S.A.R.L. Martin 2006.
  5. Rabin S., The Real-Time Enterprise, The Real-Time Supply Chain, "Information Strategy, The Executive's Journal" 2003, Vol. 19, Iss. 3.
  6. Tallon P.P., Scannell R., Information Life Cycle Management, Communications of the ACM 2005, Vol. 50, Iss. 11.
  7. Vigoroso M.W., Next Generation Technology Requirements for Enterprise Asset and Field Service Management, Aberdeen Group, styczeń 2005.
  8. Woods D., Word J., SAP Netweaver for Dummies, Wiley Publishing Inc. 2005.
  9. Zhang L-J., Long Y., Chao T., Chang H., Sayah J., Adaptive integration activity management for on demand business process collaboration, "Information Systems & e-Business Management" 2004, Vol. 2, Iss.
  10. Zhu K., Kraemer K., Post-Adoption Variations in Usage and Value of E- Business by Organizations, Cross-Country Evidence from the Retail Industry, "Information Systems Research" 2005, Vol. 16, Iss. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu