BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muryjas Piotr (Politechnika Lubelska)
Title
E-business intelligence - nowa jakość w e-biznesie
E-Business Intelligence - New Quality In E-Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 289-297, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Biznes elektroniczny, Jakość
e-business, Quality
Note
summ.
Abstract
Business Intelligence (BI), jako nowoczesna koncepcja wspierania procesów decyzyjnych z wykorzystaniem IT, pojawił się w 1989 roku. BI zazwyczaj stosowany jest w przedsiębiorstwach prowadzących tradycyjną działalność biznesową, tj. poza Internetem lub z niewielkim jego wykorzystaniem. Podstawą implementacji BI w systemie informacyjnym są zasoby danych zgromadzone w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu. Jeśli jednak przedsiębiorstwo zamierza wejść na rynek internetowy, wówczas konieczne jest pozyskanie danych, które pozwolą ocenić efektywność i skuteczność działania w nowym środowisku. Dlatego też dotychczasowy BI należy tak rozbudować, aby wspierał decyzje związane z rozwojem e-biznesu. Wraz z wprowadzeniem źródeł danych internetowych do repozytorium BI oraz koniecznością wykonywania analiz procesów e-biznesowych pojawiło się pojęcie e-Business Intelligence, które łączy w sobie tradycyjny BI oraz Internet. W publikacji przedstawiono dane statystyczne potwierdzające rosnące zainteresowanie wykorzystaniem Internetu do prowadzenia biznesu. Dokonano klasyfikacji danych internetowych, wskazano na konieczność ich analizy oraz wykazano użyteczność Business Intelligence w określeniu ich wartości biznesowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibilities of Business Intelligence usage in e-business as a tool which allows setting the business value of data gathered during the visits on the corporate websites. It includes the classification of web data which are useful in evaluation of website events and clients' behaviors from the viewpoint of e-business. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burby J., Brown A. & WAA Standards Committee: Web Analytics "Big Three" Definitions. Version 1.0, 2006, http://www.webanalyticsassociation.org/resource/ resmgr/PDF_standards/WebAnalyticsDefinitionsBig3.pdf (5.01.2012).
 2. and where is's headed, 2011, http://www.comscore.com/content/download/12135 /231287/file/Top_10_Need-to-Knows_About_Social_Networking_and_Where_it_ is_headed.pdf (5.01.2012).
 3. Eurostat: Enterprises' turnover from e-commerce (NACE Rev. 2), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=isoc_pi_g1n2&lang=en (12.01.2012).
 4. Eurostat: Internet use and activities, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ show.do?dataset=isoc_bde15cua&lang=en (5.01.2012).
 5. Internet World Stats: Internet usage statistics, http://www.internetworldstats.com/ stats.htm (10.01.2012).
 6. Johnston D.B., Internet Business Transactions near 450 Billion a Day. The Truth about Digital Universe, 2010, http://weblogic.sys-con.com/node/1404879 (05.01.2012).
 7. Orzechowski R., eBusiness Intelligence, "E-mentor" 2005, nr 2 (9).
 8. Purcell K., Search and email still top the list of most popular online activities, Pew Research Center's Internet & American Life Project http://pewinternet.org/~ /media/Files/Reports/2011/PIP_Search-and-Email.pdf (10.01.2012).
 9. StatCounter Global Stats, http://gs.statcounter.com (10.01.2012).
 10. US Census Bureau, Quarterly Retail E-Commerce Sales. 3rd Quarter 2011, http://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf (10.01.2012).
 11. Web Analytics Association Standards Committee, Web Analytics Definitions, 2008, http://www.webanalyticsassociation.org/resource/resmgr/PDF_standards/ WebAnalyticsDefinitions.pdf (05.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu