BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mutwil Anita (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie wybranych instrumentów gospodarki elektronicznej w łańcuchu dostaw
Application Of Selected E-Economy Instruments In The Supply Chain
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 298-306, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Gospodarka cyfrowa, Łańcuch dostaw
Digital economy, Supply chain
Note
summ.
Abstract
Pod presją zmian na rynku producenci, dystrybutorzy i usługodawcy logistyczni oferują klientom niezawodne dostawy, wygodę w obsłudze, niezbędną komunikację w sprawie zamówień i coraz krótszy czas dostawy. Firmy doskonalą swoje systemy logistyczne, wykorzystując nowoczesne rozwiązania IT, które pozwalają lepiej zarządzać przepływem dóbr i informacji w łańcuchach dostaw. Technologie teleinformatyczne oraz systemy logistyczno-dystrybucyjne systemowo integrują przepływy podstawowych dla logistyki strumieni, które tworzą płaszczyznę realizacyjną elektronicznej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The problems of using the Internet, electronic data interchange, systems ERP and CRM as a tool for e-economy were discussed in this article. This area of interest was referred to the companies operating as the supply chain links. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 2. Chaberek M., Jezierski A. red., Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, CeDeWu - Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
 3. Ciemochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W., Polska internetowa. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Raport BCG, Warszawa, maj 2011.
 4. Ciesielski M., Długosz J. red., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 5. Ciesielski M. red., Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2011.
 6. Drobiazgiewicz J., Poziom rozwoju e-commerce'u w Polsce, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, EPU nr 68, t. 2, Szczecin 2011.
 7. http://iwarecrm.pl/2011/10/24/w-jakich-branzach-w-polsce-oprogramowanie- crmcieszy- sie-najwieksza-popularnoscia/
 8. http://komputerwfirmie.gazeta.pl/itbiznes/1,59368,10633917,CRM_wykorzystuj a_ najwieksi.html
 9. http://www.egospodarka.pl/65627,Polska-gospodarka-internetowa- 2011,1,39,1.html
 10. Konecka S., Zarządzanie łańcuchem dostaw a informacja, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, EPU nr 67, t. 1, Szczecin 2011.
 11. Kupczyk A., Korolewska - Mróz H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się, INFOR, Warszawa 1998.
 12. Olszak C.M., Ziemba E. red., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, WN PWN, Warszawa 2007.
 13. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań z lat 2006-2010, GUS w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010.
 14. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu