BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Stefan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Uflik Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Title
Innowacyjny system monitorowania kosztów eksploatacyjnych w zasobach lokalowych i zarządzanie nimi
Application Of Information Systems In Housing Resources Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 307-314, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Monitoring, Zasoby mieszkaniowe
Monitoring, Housing resources
Note
summ.
Abstract
Specyfika działalności prowadzonej przez zarządców nieruchomości zajmujących się zasobami lokalowymi sprawia, że implementacja odpowiedniego systemu informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników sprawnej realizacji powierzonych zadań. Wdrożenie systemu ewidencji czynszowej oraz jego integracja z innymi modułami informatycznymi działającymi w firmie usprawniają pracę i ograniczają koszty zarządcy. Rozbudowa istniejącego oprogramowania i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mogą przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług i podniesienia satysfakcji klientów. Opracowanie i udostępnienie narzędzia informatycznego, które pozwoli poszczególnym lokatorom na podgląd bieżącego zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła sieciowego może przyczynić się do ograniczenia zużycia mediów, a także pozwoli analizować i prognozować poszczególne składowe kosztów użytkowania lokalu. Uzyskana przez zarządcę wiedza wpłynie na lepsze monitorowanie pracy kluczowych instalacji w obiekcie, a także przyczyni się do optymalizowania warunków zakupu i dostarczania energii. (abstrakt oryginalny)

The article was proposed to develop the informatics tool supporting the management of accommodation resources, so that users, will have a preview of media consumption and cost of use of premises by logging on to the individual account. These innovations will allow for better monitoring of resources, rapid response in case of breakdown and to optimize conditions for the supply of media. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Malko J., Długi cień Fukushimy, skutki dla elektroenergetyki Europy, "Rynek Energii" 2011, nr 5.
  2. Jarża S., Importance of energy management in foundrie, "Polish Journal of Management Studies" 2011, nr 4.
  3. Zarządzanie energią w budynkach komunalnych, poradnik, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites", Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu