BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełoszek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Title
Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych
Semantic Business Process Management In Dispersed Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 326-334, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Organizacja
Organisation
Note
summ.
Abstract
Organizacja jest środowiskiem funkcjonowania różnorodnych procesów biznesowych (mających charakter informacyjny bądź materialny), które tworzą jej dynamiczną strukturę. Zadaniem procesu jest przekształcenie czynników produkcji (informacji, materiałów, energii) w dobra i usługi, które stanowią tzw. wektor wyjścia procesu. Celem funkcjonowania procesu jest zaspokojenie potrzeb klienta1. Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM) jest elastyczną koncepcją o szerokim zastosowaniu, służącą coraz częściej nie tylko do integracji między różnymi aplikacjami w przedsiębiorstwie, ale także do wspomagania realizacji ponadobiektowych procesów biznesowych w ramach organizacji rozproszonych. Międzyorganizacyjne procesy biznesowe w dobie rozwoju technologii informacyjnej i globalizacji gospodarki stają się ważnym polem badawczym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli technologii informacyjnej oraz wskazanie możliwości wykorzystania rozwiązań semantycznych w systemach zarządzania procesami biznesowymi w warunkach, gdy proces biznesowy realizowany jest przez wiele niezależnych, współpracujących ze sobą organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the age of information and globalization interorganizational business processes are important research domain. The aim of this paper is to present the role of information technology and particularly semantic solutions in Business Process Management Systems. The concept of semantic business process models repository has been proposed. The repository can be exploited by geographically dispersed, independent organizations cooperating in realizing common business processes to help them automate business process composition avoiding semantic conflicts. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.
  2. Khoshafian S., Service oriented enterprises, Auerbach 2006.
  3. Nemiro J.E., Connection In Creative Virtual Teams, "The Journal of Behavioral and Applied Management", Winter/Spring 2001, Vol. 2 (2).
  4. Rebstock M., Engel J., Paulheim H., Ontologies-Based Business Integration, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2008.
  5. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
  6. Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia światowe i polskie, SGH, Warszawa 1999.
  7. Sheridan J. H., Managing the Value Chain for Growth, "Industry Week" 1999, Vol. 248, Iss. 16.
  8. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
  9. Zur Muehlen, M., Workflow-based Process Controlling. Foundation, Design, and Application of workflow-driven Process Information Systems, Logos, Berlin 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu