BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarama Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
Selected Problems Of Constructing Composite Indicators In Research Of The Information Society And E-Commerce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 345-353, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój społeczny
Information society, Social development
Note
summ.
Abstract
W badaniach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej jeden z głównych obszarów badawczych obejmuje analizę i ocenę poziomu ich rozwoju. W analizach tych wykorzystywane są różnego rodzaju wskaźniki (proste i złożone), które pozwalają na dokonywanie porównań przestrzennych i historycznych. Poprawnie skonstruowane wskaźniki umożliwiają nie tylko ocenę bieżącej sytuacji i wskazanie jednostek charakteryzujących się najwyższym (lub najniższym) poziomem rozwoju, ale także:  wskazują obszary, gdzie konieczne jest podjęcie odpowiednich działań;  pozwalają określić, czy podejmowane działania przynoszą pożądane efekty i jakie są postępy w realizacji celów. Truizmem jest stwierdzenie, że wskaźniki o niskiej jakości dostarczają decydentom informacji o podobnej jakości, co może z kolei powodować podejmowanie niewłaściwych decyzji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents critical overview of methods for constructing composite indicators, i.e. methods for selection, normalization, weighting and aggregation partial indicators. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and User Guide, OECD, 2008, www.oecd.org/dataoecd/37/42/42495745.pdf.
  2. Hellwig Z., Zastosowanie miary taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968, z. 4.
  3. Malina A., Zeliaś A., On Building Taxometric Measures on Living Conditions, Statistics In Transition, Vol. 3, No. 3.
  4. Measuring the Information Society 2011, http: //www.itu.int/ITU-D/ict/ publications/ idi/2011/Material/MIS_2011_without_annex_5.pdf, ITU 2011.
  5. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
  6. United Nations Development Programme, Human Development Report 2010, Oxford University Press, New York 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu