BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie odległości w łańcuchach dostaw W kształtowaniu innowacyjności regionów Polski
Distance In The Era Of Digital Economy In Shaping The Innovation Supply Chains In Polish Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 354-362, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Koncentracja przestrzenna, Innowacje, Region
Spatial concentration, Innovations, Region
Note
summ.
Abstract
W erze globalnej gospodarki i powiązanej z nią rewolucji informatycznej, gdy wiedza i jej przepływ nie znają granic, paradoksalnie geografia odgrywa znaczenie. Ów paradoks wynika z różnic między pojęciami wiedzy i informacji. Choć drugie z nich jest dostępne globalnie, to wiedza jest kreowana i użytkowana lokalnie. Należy jednocześnie pamiętać, iż tożsamość regionalna częściej zależy od interakcji i wiedzy funkcjonującej między przedsiębiorstwami, mniej natomiast od specyfiki geograficznej. M. Porter wskazywał na korzyści wynikające z lokalnej konkurencji dla akcelerowania efektywności korporacji ponadnarodowych. Równolegle P. Krugman zwrócił uwagę, iż wiele rozwiniętych gospodarczo państw utraciło przewagi konkurencyjne na rzecz regionów cechujących się relatywnie niskimi płacami1. Jest to tożsame z faktem, że są bardziej zależne od przewagi absolutnej, bazującej na umiejętnościach wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Koncentracja przestrzenna przemysłów tam zlokalizowanych zwiększa intensywność sieci innowacji, ale jednocześnie może prowadzić do większego rozproszenia (dyspersji) aktywności innowacyjnej. (fragment tekstu)

None of the new electronic economy limits the flow of information about new solutions, which naturally restricts the exchange or purchase of technology. Domestic companies have access to the knowledge of new solutions created in other countries. The concept of the new economics of agglomeration, is adequate for the conditions of technologically advanced countries, but it has limited application in developing countries. Thus the era of globalization and the associated information revolution affect the dynamism of innovative countries such as Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, Vol. 14, No. 2.
  2. Kurgman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge MA 1991.
  3. Sternberg R., Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue, "European Planning Studies", 2000, No. 8 (4).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu