BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wizualne wyszukiwanie informacji na bazie sieci semantycznej mapy pojęć. Kierunek rozwoju systemów business intelligence
Visual Search Of Information Basing On Network Of Semantic Topic Map. Direction Of Development Of Business Intelligence Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 365-373, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Mapy poznawcze, Analiza danych
Cognitive maps, Data analysis
Note
summ.
Abstract
Istniejące systemy Business Intelligence (BI) są wykorzystywane do przeprowadzania różnorodnych analiz ekonomicznych we wszystkich podstawowych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak finanse, produkcja, logistyka, marketing, sprzedaż. Programy te dostarczają wielu różnorodnych raportów zawierających dane o wskaźnikach ekonomicznych. Ich analiza służy do badania i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby poprawnie zinterpretować wskaźniki ekonomiczne, są potrzebne nie tylko ich wartości, ale również wiedza dotycząca różnorodnych relacji i zależności istniejących pomiędzy nimi. Dlatego kadra kierownicza oczekuje, iż w sposób interaktywny będzie pozyskiwać potrzebne informacje powiązane ze sobą kontekstowo. Jest to jedna z przyczyn zastosowania nowych technologii (w tym wyszukiwania semantycznego) w systemie BI. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania interaktywnego wyszukiwania informacji na bazie wizualizacji sieci semantycznej w mapie pojęć, jako rozwiązania analitycznego w nowej generacji systemów BI. W związku z tym krótko scharakteryzowano standard mapy pojęć w kontekście wyszukiwania semantycznego. Przedstawiono cechy nowej generacji systemów BI. Omówiono także przesłanki zastosowania standardu mapy pojęć w systemach BI, koncentrując się na wizualnym wyszukiwaniu informacji. (fragment tekstu)

The main contribution of this work is the demonstration of the reasons of using visual searching in topic map (TM) in Business Intelligence (BI) system. This can be an important step towards using the semantic search in BI. The article is structured as follows. In section 1 topic map standard (TM) and semantic search are presented. In section 2 development of BI system towards Business Intelligence 2.0 is discussed. In section 3 the reasons of using TM in the BI system are illustrated. Finally, in the last section, the conclusions of this work is given. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed K., Moore G., Applying topic maps to applications, "The Architecture Journal" 2006, January, http://msdn.microsoft.com/en- us/library/bb245661.aspx
 2. Dudycz H., Research on Visual Usability in Searching Economic Information in Topic Maps-Based Application for Return on Investment Indicator, w: Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Intelligent Technologies and Applications, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, nr 206.
 3. Dudycz H., Visual Analysis of Economical Ratios in Du Pont Model Using Topic Maps, w: Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2011, red. R. Polenakovik, B. Jovanovski, T. Velkovski, National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, Ohrid-Skopje, Macedonia 2011.
 4. Dudycz H., Visualization Methods in Business Intelligence Systems - An Overview, w: Business Informatics (16). Data Mining and Business Intelligence, red. J. Korczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 104.
 5. Hunting S., Park J., XML Topic Maps, Creating and Using Topic Maps for the Web, Addison-Wesley Professional 2002.
 6. Keim D.A., Schneidewind J., Scalable Visual Data Exploration of Large Data Sets via MultiResolution, "Journal of Universal Computer Science" 2005, Vol. 11, No. 11.
 7. Korczak J., Dudycz H., Approach to visualization of financial information using topic maps, w: Information Management, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 8. Morris W., Improve Operational Performance Visualizing and Analyzing Relevant KPI and KPD Metrics, March 16, 2009, http://www.dashboardinsight.com/ articles/ business-performance-management/improve-operational-performance.asp
 9. Nelson G.S., Business Intelligence 2.0, Are we there yet?, SAS Global Forum 2010, http://support.sas.com/resources/papers/proceedings10/040-2010.pdf
 10. Olszak C., Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence, w: Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, Problemy Zarządzania, zeszyt specjalny 2011, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
 11. Pimentel M.P., Suárez J., Caparrini F.S., Topic maps for philological analysis, w: Linked Topic Maps. Fifth International Conference on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2009, red. L. Maicher, L.M. Garshol, Leipziger Beiträge zur Informatik, Band XIX, Leipzig, 2009.
 12. Raden N., Business Intelligence 2.0, Simpler, More Accessible, Inevitable, February 01, 2007, http://www.informationweek.com/news/software/bi/197002610
 13. Reaping the Benefits of Next-generation Dashboards, White Paper, SAP BusinessObjects, 22 listopada 2011, http://whitepapers.technologyevaluation.com/ html/10176/reaping-the-benefits-of-nextgeneration-dashboards.html
 14. Sell D., Cabral L., Motta E., Domingue J., Pacheco R., Adding Semantics to Business Intelligence 2008, http://dip.semanticweb.org/documents/ WebSpaper OUV2.pdf
 15. Wise L., The Emerging Importance of Data Visualization, October 29, 2008, http://www.dashboardinsight.com/articles/business-performance- management/theemerging- importance-of-data-visualization-part-1.aspx
 16. Won S., Oh S.G., The Effects of Topic Map Components on Serendipitous Information Retrieval, w: Subject-centric computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2008, red. L. Maicher, L.M. Garshol, Leipziger Beiträge zur Informatik, Band XII, Leipzig 2008.
 17. Wurzer J., Smolnik S., Towards an automatic semantic integration of information, w: Subject-centric Computing. Fourth International Conference on Topic Maps Research and Applications, TMRA 2008, red. L. Maicher, L.M. Garshol, Leipziger Beiträge zur Informatik, Band XII, Leipzig 2008.
 18. Zhu B., Chen H., Information Visualization, Annual Review of Information Science and Technology 2005, Vol. 39.
 19. Yi M., Information organization and retrieval using a topic maps-based ontology, Results of a task-based evaluation, Journal of the American Society for Information Science and Technology 2008, Vol. 59, No. 12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu