BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pytel Sławomir (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Szromek Adam R (Politechnika Śląska)
Title
Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju popytu turystycznego - przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych
Tourist Traffic Description as the Measure of the Tourist Demand Development - the Example of the Tourist Traffic in Selected National Parks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 109-122, rys.
Issue title
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Keyword
Ruch turystyczny, Popyt turystyczny, Parki krajobrazowe
Tourist movement, Tourist demand, Landscape parks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ruch turystyczny związany jest ze zmianą środowiska, miejsca pobytu, rytmu życia, dobrowolnie, bez przymusu i odnosi się do określonego obszaru, kierunku, okresu, w którym trwa itp. Międzynarodowa Akademia Turystyki w Monte Carlo określiła ruch turystyczny jako "(...) podróże podejmowane dla przyjemności, wypoczynku lub leczenia - pieszo lub jakimkolwiek środkiem komunikacji". W. Kurek wskazuje, że złożony charakter ruchu turystycznego utrudnia wypracowanie jednej wyczerpującej go klasyfikacji (jak dotąd takowa nie powstała).(fragment tekstu)

The article aims at indicating that it is development of demand that characterizes a tourist traffic. It is assumed that the National Parks, perceived as the areas with rather mediocre tourist values are visited by tourists with a low income, owing to their reason-able prices. The above findings were the outcome of surveys carried out in National Parksevidencingthe influence of the tourist traffic on a tourist demand and consequently on a local development(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk PWN, Warszawa 2006, s. 98.
  2. G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 s. 56.
  3. S. Pytel, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego,
  4. Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 14, Sosnowiec 2010, s. 273-282.
  5. W. Matczak, Metodyka badań ruchu turystycznego na obszarach chronionych,
  6. Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy. Ojców 2002, s. 18
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu