BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gontar Beata (Uniwersytet Łódzki), Grudzińska-Kuna Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Gontar Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Title
Modelowanie choreografii procesów biznesowych - analiza wybranych aspektów i języków
Modeling A Business Process Choreography Selected Aspects And Languages
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 374-384, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Komunikowanie człowiek-komputer, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie
Human-computer system, Communication company-environment
Note
summ.
Abstract
Tworzenie rozproszonych łańcuchów wartości oraz wzrastające znaczenie elektronicznej komunikacji we współpracy partnerów biznesowych spowodowały wzrost zainteresowania zarządzaniem interakcjami zachodzącymi pomiędzy organizacjami. Wcześniej kooperacja przedsiębiorstw była oparta głównie na interakcjach odpowiedzialnych za nią pracowników, którzy zawsze mogli zareagować w sytuacji kryzysowej. Elektroniczne interakcje wymagają wielu wcześniejszych uzgodnień dotyczących rodzaju wymienianych danych, ich formatu, kolejności i protokołu zachowań związanych z tą wymianą. Wymagają zaprojektowania modelu interakcji. Celem artykułu jest analiza wybranych języków modelowania choreografii zaproponowanych przez środowisko naukowe, jak i organizacje standaryzacyjne oraz ich ocena według określonego zestawu kryteriów. (fragment tekstu)

Choreography is notion for capturing the publicly observable message exchange between integration partners. To model and realize successful interaction between business partners a choreography language is needed. Paper reviews selective characteristics of choreography languages to present their mutual influence and differences between them. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barros A., Dumas M., Oaks P., A critical overview of the web services choreography description language, Business Process Trends White Paper 2005.
 2. Cortes-Cornax M., Dupuy-Chessa S., Riue D., Dumas M., Evaluating Choreographies in BPMN 2.0 using Extended Quality Framework, w: Dijkman R. i in., BPMN 2011, LNBIP 95, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
 3. Decker G., Barros A., Interaction Modeling Using BPMN, w: Business Process Management Workshops, Lecture Notes in Computer Science 2008, Vol. 4928.
 4. Decker G., Kopp O., Leymann F., Weske M., BPEL4Chor: Extending BPEL for Modeling Choreographies, Proceedings of the IEEE 2007 International Conference on Web Services (ICWS), USA, IEEE Computer Society 2007.
 5. Decker G., Kopp O., Puhlmann F., Service Referrals in BPEL-based Choreographies. 2nd European Young Researchers Workshop on Service Oriented Computing, YR-SOC 2007.
 6. Gontar B., Grudzińska-Kuna A., Gontar Z., Kaczorowska A., Pamuła A., Papińska-Kacperek J, How IT Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey Of Standards And Market Offer (w druku).
 7. http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.html
 8. http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0
 9. http://www.w3.org/TR/ws-cdl-10/
 10. Kopp O., Engler L., van Lessen T., Leymann F., Nitzsche J., Interaction Choreography Models in BPEL: Choreographies on the Enterprise Service Bus, S-BPM ONE 2010 - the Subject-oriented BPM Conference 2011.
 11. Peltz C., Web Services Orchestration and Choreography, Computer 2003.
 12. Zaha J.M., Barros A., Dumas M., ter Hofstede A., Let's Dance: A Language for Service Behavior Modeling, w: R. Meersman, Z. Tari i in.: OTM 2006, LNCS 4275, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu