BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyliński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Lipski Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza skuteczności programów antywirusowych
Performance Analysis Of The Antivirus Software
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 403-413, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Oprogramowanie komputerowe, Programy antywirusowe
Computer software, Antivirus programs
Note
summ.
Abstract
Wprawdzie wszyscy są świadomi tempa, w jakim powiększa się zakres popularności Internetu, ale dane liczbowe dotyczące tego procesu są naprawdę imponujące. W ostatnim czasie Intel rozesłał bardzo interesującą infografikę (do której autorzy artykułu dotarli poprzez stronę Marka H. Goldberga), która obrazuje rozwój Internetu. Liczba urządzeń sieciowych, poprzez które korzystać można z zasobów Internetu, osiągnęła już liczbę mieszkańców Ziemi i szacuje się, że zostanie podwojona za 3 lata. Co minutę (!):  przez Internet przesyłanych jest prawie 640 TB danych,  do YouTube ładowanych jest kolejnych 30 godzin materiału filmowego, a 1,3 mln użytkowników ogląda zgromadzone tam już materiały,  6 mln osób przegląda Facebooka,  Google udziela odpowiedzi na ponad 2 mln zapytań,  wysyłane są 204 mln listów elektronicznych. Oczywiście znaczną część przesyłanych e-maili stanowi spam, w ostatnich latach stanowi on 80-85% wszystkich przesyłek elektronicznych, a według ostatnich danych dostępnych autorom podczas pisania artykułu wynosił on 80,6%4. Każdy niezamawiany list o charakterze handlowym stanowi pewną uciążliwość dla odbiorcy, który traci swój czas na określenie jego charakteru, a następnie ewentualne usunięcie go, ale o wiele gorsze jest to, że aż w 3% korespondencji znajdują się szkodliwe pliki. (fragment tekstu)

The development of computerization and the Internet affected the increase in the scale of threats involved. One of the most common are computer viruses. Users fight them using antivirus programs. The effectiveness of these programs can be questioned. The research described in the paper was to determine which antivirus programs are the most popular, and then examine the effectiveness of the most popular antivirus software for detection and removal of viruses. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G Data Software AG, http://www.gdatasoftware.co.uk (15.01.2012).
  2. Goldberg M., In an internet minute, http://mhgoldberg.com/blog/?p=5321 (15.01.2012).
  3. MKS Sp. z o.o., http://www.mks.com.pl/ (15.01. 2012).
  4. Press Panda Security, http://press.pandasecurity.com/ (15.01.2012).
  5. Viruslist.pl - wszystko o bezpieczeństwie, http://www.viruslist.pl (15.01.2012).
  6. Wikipedia, en.wikipedia.org (15.01.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu