BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejczak Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Trendy i perspektywy rozwoju logistyki w świetle badań niemieckich
Trends and Perspectives of Logistics Development in the Light of German Researches
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 439-445, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Logistyka, Usługi logistyczne
Logistics, Logistic services
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem tego artykułu jest przedstawienie występujących współcześnie trendów oraz ukazanie perspektyw rozwoju logistyki w Unii Europejskiej w oparciu o badania niemieckie. Główne trendy w rozwoju współczesnej logistyki wyznacza dziewięć podstawowych segmentów rynku usług logistycznych w Unii Europejskiej, a wyrazem ich znaczenia dla rozwoju logistyki są koszty logistyczne ponoszone na świadczenie tych usług. Jednak, w jakim kierunku będzie rozwijać się logistyka w najbliższej przyszłości, jest to zależne od uwarunkowań, które obejmą sektor logistyki w gospodarce światowej. Ich identyfikacja z jednej strony przyczyni się do stymulowania rozwoju logistyki, z drugiej zaś doprowadzi do systematycznego likwidowania barier, z jakimi będą musiały się zmierzyć firmy i kraje zainteresowane wdrażaniem logistyki na rynku. (fragment tekstu)

The purpose of his article to present trends and perspectives illustrating the development of logistics in the European Union. The starting point for the analysis of empirical studies were BVL and publication of a series of TOP 100 der Logistik. Based on the information collected, the analysis is subject to the including the identification of factors that influence positive changes in logistics and barriers to these changes. Presented the main characteristics of the market segments that shape the modern logistics and expenses incurred as a part of their business in the European Union.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictw Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  2. Brdulak H.: Logistyka przyszłosci, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  3. Graft H: Zukunft der Logistik-Dienstleistungsbranche in Deutschland 2025 / [Hrsg.: Bundesvereinigung Logistik, (BVL), e.V.], Schriftenreihe Wirtschaft & Logistik, Hamburg: Dt. Verkehrs-Verlag.
  4. Klaus P., Kille C.: Schwemmer M., Top 100 in European transport and logistics services: market sizes, market segments and market leaders in the European logistics industry Hamburg, DVV Media Group.
  5. Roth A.: Der Logistikbildungsmarkt 2020 : bedarfsgerechte Bildungsangebote für die Logistikwirtschaft der Zukunft, Erlangen, Nmnberg, Univ., Habil.-Schr., 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu