BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska), Kramarz Włodzimierz (Politechnika Śląska)
Title
Techniki symulacyjne w modelowaniu procesów biznesowych w sieciach produkcyjno-logistycznych
Simulation Techniques In The Modelling Of Business Processes In Logistic/Production Networks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 87, s. 424-432, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
Keyword
Logistyka w gospodarce, Logistyka, Produkcja
Logistic in business, Logistics, Production
Note
summ.
Abstract
Złożoność produktów, indywidualizacja i wielowariantowość stanowią istotne problemy współczesnych systemów produkcyjno-logistycznych. Ponadto wahania popytu i niepewność otoczenia mikro i makro utrudniają projektowanie procesów biznesowych i realizację głównego celu logistycznego, jakim jest skuteczne realizowanie zamówień klientów. Przez skuteczne realizowanie procesów logistycznych rozumie się terminowe, pewne, kompletne i elastyczne dostarczenie produktu do klienta. Projektowanie sieci na poszczególnych poziomach łańcucha dostaw (zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja) jest wyzwaniem strategicznym, a także ma swoje konsekwencja w zarządzaniu operacyjnym, w tym w sterowaniu przepływami materiałowymi. (fragment tekstu)

The article considers possibilities of using simulation techniques for modelling processes in networks of cooperating enterprises. The proposed methodology of analysing the network configuration of cooperating distribution enterprises which complete postponed production tasks takes into account logistics and production problems affecting the operations management and strategic management. Simulation techniques indicated in the article were selected adequately to the posed decision problems. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciszak O., Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 6, Poznań 2007.
  2. Kelton W.D., Sadowski R.P., Sadowski D.A., Simulation with Arena, Mc Graw- Hill Companies, Inc., New York 2002.
  3. Min S., Roath A., Daugherty P., Genchev S., Chen H., Arndt A., Richey R., Supply Chain Colaboration, What's happening?, "The International Journal of Logistics Management" 2005, Vol. 16 (2).
  4. Rabelo L., Helal M., Lertpattarapong C., Moraga R., Sarmiento A., Using system dynamics, neutral nets and eigenvalues to analyse supply chain behavior. A  case study, "International Journal of Production Research" 2008, No. 46 (1).
  5. Zdanowicz R., Dobór oprogramowania do modelowania i symulacji procesów wytwarzania, "Pomiary Automatyka i Robotyka" 2006, nr 1.
  6. Tang C., Perspectives in Supply Chain Risk Management, "International Journal of Production Economics" 2006, No. 103.
  7. Van Mieghem R., Newsvendor networks, Inventory Management and Capacity Investment with Discretionary Activities 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu